Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wiązania jonowe i ich wpływ na właściwości związków

Data dodania: 2006-04-28 09:45:00
Konspekt przeznaczony do realizacji materiału z chemii w klasie I szkoły średniej. Obejmuje on zakres podstawowy.
Celem zajęć jest wyjaśnienie wpływu budowy substancji na jej właściwości.

Autor konspektu:
Renata Sokołowska


Propozycja konspektu lekcji chemii w szkole średniej

Temat: Wiązania jonowe i ich wpływ na właściwości związków

Czas lekcji: 1 godzina


Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, w jaki sposób powstają kationy i aniony,
- określić warunki powstania wiązania jonowego,
- opisać budowę kryształu NaCl,
- podać przykłady związków jonowych i opisać ich właściwości fizyczne,
- zapisać konfiguracje elektronowe jonów,
- wytłumaczyć, w jaki sposób substancje jonowe rozpuszczają się w wodzie i jak cząsteczki wody ustawiają się wokół jonów,
- wyjaśnić wpływ wiązania jonowego na właściwości substancji.

Metody
- oparta na obserwacji – pokaz doświadczenia,
- naprowadzająca – pogadanka,
- praca w grupach.

Środki dydaktyczne
- odczynniki: brom, sód, NaCl, MgCl , CaO, MgO
- sprzęt laboratoryjny: kolba stożkowa, szkiełko zegarkowe, łyżeczka do spalań, szczypce metalowe, nóż, rękawiczki gumowe
- model NaCl
- układ okresowy, tabela z elektroujemnością

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne i sprawdzenie zadania domowego
2. Faza wprowadzająca:
- przypomnienie budowy atomu
- przypomnienie właściwości litowców i fluorowców
- przypomnienie pojęć: wiązanie chemiczne, elektroujemność
- wskazanie w układzie okresowym pierwiastków o trwałych konfiguracjach elektronowych
- odszukanie wartości elektroujemności wybranych pierwiastków w tablicach

3. Faza realizacji

Treść lekcji
Sposób realizacji
1.Podanie celu i tematu lekcji

2.Postawienie problemu: W jaki sposób reagują ze sobą atomy pierwiastków o dużej różnicy elektroujemności -powyżej 1, 7, np. bromu i sodu?

Dyskusja uczniów
3.Wyjaśnienie mechanizmu tworzenia jonów
* Prezentacja tworzenia jonów poprzez schematyczne przedstawienie transferu elektronów pomiędzy atomami metalu i niemetalu o dużej różnicy elektroujemności.

* Pokaz doświadczenia: Otrzymywanie związku o budowie jonowej – reakcja sodu z bromem.
* Uczniowie opisują przebieg doświadczenia
* Zapis spostrzeżeń: Sód ,,chętnie’’ reaguje z bromem i produktem jest biała krystaliczna substancja, bromek sodu.
*Sformułowanie problemu: Dlaczego te dwa pierwiastki tak łatwo reagują ze sobą?
Nauczyciel wyjaśnia to zagadnienie poprzez przypomnienie budowy atomów: bromu i sodu a następnie omawia mechanizm powstawania jonów. Zapisuje...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !