Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusze multimedialnycjh lekcji chemii

Data dodania: 2004-04-10 09:00:00
W dzisiejszych czasach, w związku z rozwojem nowoczesnych technologi, młodzież nudzi się na lekcjach prowadzonych wyłącznie z kredą w ręku. Można te lekcje uatrakcyjnic, wykorzystując techniki multimedialne. Jest wiele programów edukacyjnych. Zamieszczone dwa przykładowe scenariusze lekcji chemii łącznie z kartami pracy dla ucznia. Pozwolą mu one zdobywać samodzielnie wiedzę przy pomocy komputerów, jednak w sposób zaplanowany i kontrolowany przez nauczyciela.SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z CHEMII

w klasie pierwszej liceum profilowanego lub technikum żywienia.


TEMAT: Kwas siarkowy, jego otrzymywanie, własności i zastosowanie.


Cel ogólny:

• Poznanie podstawowych informacji dotyczących kwasu siarkowego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
• Zna budowę cząsteczkową kwasu siarkowego.
• Umie napisać jego wzór sumaryczny i strukturalny.
• Umie zapisać i omówić przebieg reakcji utleniania tlenku siarki (IV) do (VI).
• Umie zapisać i omówić przebieg reakcji powstawania kwasu siarkowego.
• Rozumie, jaką rolę odgrywa tlenek wanadu w tej reakcji.
• Zna i umie wykazać własności fizyczne i chemiczne kwasu siarkowego.
• Wie, jakie kolory przybierają wskaźniki pod wpływem kwasu siarkowego.
• Zna zastosowania kwasu siarkowego.
• Zna zasadę rozcieńczania kwasów.
• Rozumie, dlaczego należy wlewać kwas do wody.

Metoda pracy:

• Praca indywidualna na komputerze z programem z chemii do gimnazjum
z serii EDU-ROM,

Przebieg zajęć:

1. Podanie tematu i organizacja zajęć - rozdanie kart pracy i zajęcie miejsc przy
komputerach,

2. Praca z komputerem - samodzielne zdobycie wiedzy na temat:
• budowy cząsteczkowej kwasu siarkowego
• tlenków siarki
• utleniania tlenku siarki (IV) do (VI),
• powstawania kwasu siarkowego,
• własności fizycznych i chemicznych kwasu siarkowego,
• zastosowania kwasu siarkowego,
• zasady rozcieńczania kwasów,
• wskaźników kwasowych.

3. Podsumowanie lekcji:

• praca z komputerem, ocena wiedzy przez rozwiązanie zadań sprawdzających.
Temat lekcji: Kwas siarkowy, jego otrzymywanie, własności i zastosowanie.


KARTA PRACY UCZNIA


1. Otwórz EDU strefa G. Znajdź CHEMIA G2.W spisie treści znajdź temat 3 (Kwas siarkowy VI).

2. Wejdź na stronę 2 tematu 3, obejrzyj model cząsteczki kwasu siarkowego,
a do zeszytu zapisz jego wzór sumaryczny i strukturalny. ( po prawej stronie ekranu).

3. Na stronie 3 tematu 3 obejrzyj doświadczenie: „Otrzymywanie tlenku siarki (VI)
i kwasu siarkowego (VI).

4. Zapisz do zeszytu równania reakcji utleniania tlenku siarki (IV) do tlenku siarki (VI)
oraz reakcję powstawania kwasu siarkowego (VI).

5. Obejrzyj na stronie 4 tematu 3, jak działa tlenek wanadu w tej reakcji.

6. Na stronie 5 tematu 3 obejrzyj „Badanie własności kwasu siarkowego”.

7. Zapisz do zeszytu własności fizyczne tego kwasu, które poznałeś. (zostaw w zeszycie miejsce na dopiski i uzupełnienia).

8. Obejrzyj film ze strony 6 tematu 3, spróbuj wykonać ćwiczenie interaktywne znajdujące się na tej stronie.

9. Zapisz własności chemiczne pokazane w obejrzanym doświadczeniu.

10. Obejrzyj film o własnościach kwasu siarkowego ze strony 7 tematu 3. Możesz obejrzeć powiększone zdjęcia zniszczonych przez kwas substancji, klikając prostokącik po prawej stronie ekranu.

11. Klikając „Wiadomości o substancjach” w prawym górnym rogu na tej stronie sprawdź, czy prawidłowo zrobiłeś notatkę do zeszytu. Ewentualnie uzupełnij.

12. Obejrzyj na stronie 10 tematu 3 zachowanie się różnych wskaźników w omawianym kwasie.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !