Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Produkcja szkła – obciążenie środowiska produkcją.

Data dodania: 2005-05-23 16:00:00
Propozycja lekcji chemii w liceum dotyczącej produkcji szkła i wykorzystania stłuczki szklanej w ramach realizacji ścieżki ekologicznej.Scenariusz zajęć

Temat: Produkcja szkła – obciążenie środowiska produkcją.

Poziom: liceum ogólnokształcące

Przedmiot: chemia

Podstawa programowa:
- chemia w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska,
- ekonomiczne i społeczne aspekty związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.

Standardy osiągnięć:
- umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym,
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
- dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska.

Cele:
Uczeń:
 wymienia przykłady produktów szklanych i zaklasyfikuje do odpowiednich grup ze względu na zastosowanie (gospodarcze, opakowania, techniczne, budowlane),
 wskazuje etapy produkcji szkła oraz surowce do produkcji,
 omawia szkodliwość przemysłu szklarskiego dla środowiska.

Metody i techniki:
- praca z tekstem
- praca w grupach i frontalna
- pogadanka z elementami problemowości z zastosowanie mapy mentalnej

Środki dydaktyczne:
- rozsypanka do ułożenia
- fragmenty tekstów z książki „Technologia szkła” – praca zbiorowa
- arkusz szarego papieru, karteczki samoprzylepne, flamastry

Czas: 2 jednostki lekcyjne

Przebieg zajęć

1. W formie krótkiej pogadanki przedstaw rys historyczny produkcji szkła- pogadanka nauczyciela.
2. Rozdaj uczniom po trzy samoprzylepne karteczki i poleć, aby każdy z nich wpisał przykłady wyrobów ze szkła (...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !