Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

Data dodania: 2007-07-07 11:08:17
Sprawdzian pozwala sprawdzić stopień opanowania materiału przez uczniów realizujących Program nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym. liceum profilowanym i technikum- kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.
JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW

Grupa 1

1. Wyjaśnij pojęcia:

a) Grupa funkcyjna- ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….. ,
b) Aldehydy- ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….. ,
c) Mydła-………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................... ,
d) Kwasy tłuszczowe- …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... ,
e) Fermentacja octowa- …………………………………………………………………
........................................................................................................................... .
2. Ułóż równania reakcji .Podaj nazwy substratów i produktów.

a) C2H5OH + HCl ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. ,
b) CH3CHO + CuO …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. ,
c) HCOOH+ CaO ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ,
d) CH3COOH+ C2H5OH …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. ,
e) C17H35COOH + NaOH ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………….. .

3. Zaproponuj, jak przeprowadzić kwas oleinowy w mydło. Podaj równanie reakcji .

4. Wyjaśnij, dlaczego podczas prania w twardej wodzie zużywa się większą ilość mydła.

5. Kwas octowy może być produktem fermentacji octowej. Ile gramów kwasu otrzyma się z 46 g etanolu.?

6. Zaproponuj doświadczenie pozwalające odróżnić butanal od butanonu. Podaj równanie
reakcji i krótki opis doświadczenia.

7. Uszereguj podane związki według wzrastających właściwości kwasowych:
kwas solny, fenol, glicerol, kwas węglowy, glikol etylenowy , propan-1-ol,

8. Ile centymetrów sześciennych wody należy dolać do 200g 10-procentowego roztworu
kwasu octowego, aby powstał roztwór 6-procentowy?

9. Omów hydrolizę zasadową tłuszczów.

10. Podaj i uzasadnij, pisząc...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !