Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zachowania wytworne i chamskie

Data dodania: 2004-06-08 09:00:00
Publikacja zawiera konspekt lekcji do wykorzystania podczas godziny wychowawczej wraz z załącznikiem.
Celem lekcji„ Zachowania wytworne i chamskie” uwrażliwienia młodych ludzi na zachowania niekulturalne poprzez uczenie empatii i podawanie przykładów zachowań godnych naśladowania.Konspekt lekcji na godzinę z wychowawcą – 1-2 jednostki lekcyjne.
Temat: Zachowania wytworne i chamskie.
Lekcja ta może być bardzo dobrym wprowadzeniem do wspólnej klasowej uroczystości, np. wigilia klasowa, wyjście do teatru lub filharmonii etc.

1. Nauczyciel wprowadza młodzież w tematykę lekcji – różne style zachowania. Podczas lekcji kładziony będzie nacisk na przeciwległe style: wytworność i chamstwo.
2. Praca w grupach (4-6-osobowych) – dzieci zastanawiają się przez chwilę nad przykładami zachowań niekulturalnych i eleganckich. Przewodniczący grup referują pozostałym grupom, co zalicza się do obu typów zachowań. Nauczyciel zapisuje sugestie uczniów na tablicy.
3. Następnie, również w grupach, młodzież zastanawia się nad reakcjami jakie wywołują w ludziach konkretne zachowania.
4. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Dlaczego niektórzy ludzie zachowują się niekulturalnie? Dyskusja.
5. Każda z grup otrzymuje od nauczyciela zdjęcia znanych osób (polityków, gwiazd kina i muzyki, dziennikarzy, etc.). Zadaniem uczniów jest pogrupować te osoby według poziomu kultury jaki reprezentują (w życiu publicznym, bądź prywatnym) i uzasadnić swoją decyzję, np.:

Jolanta Kwaśniewska jest osobą wytworną. Jest zadbana, elegancka, odnosi się z szacunkiem do swoich rozmówców i pięknie się wysławia.

6. Nauczyciel przydziela każdej z grup krótkie scenki do odegrania. (zał. 1)
7. Nauczyciel podsumowuje lekcję. Przedstawia dzieciom wnioski z niej płynące, np.:

Ř Konieczność pamiętania o zachowaniach wytwornych na co dzień;
Ř Określone zachowania wywołują podobne u innych osób;
Ř Zachowanie wytworne jest wyuczalne.
ZAŁĄCZNIK 1
___________________________________ ________________________________________
A) uczeń – dyrektor szkoły

Uczeń - Poproś dyrektora o zorganizowanie dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów mających problemy z danym przedmiotem.
----------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !