Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Arkusze rysunkowe – tworzenie formatów.

Data dodania: 2006-03-27 11:00:00
Dostrzeganie znaczenia normalizacji w technice i w życiu człowieka.
Poznawanie podstawowych zasad konstruowania rysunku technicznego poprzez tworzenie formatów arkuszy rysunkowych.
Beata Jaskuła
Nauczycielka Zespołu Szkół w Dębach Szlacheckich
Scenariusz zajęć techniki


Klasa: IV, ilość uczniów: 15, grup ćwiczeniowych: 4-5, data: ...........................

Temat zajęć:
Arkusze rysunkowe – tworzenie formatów.

Przedmiot zajęć:

Dostrzeganie znaczenia normalizacji w technice i w życiu człowieka.
Poznawanie podstawowych zasad konstruowania rysunku technicznego poprzez tworzenie formatów arkuszy rysunkowych.

Intryga zajęć:

Pokazanie uczniom wytworów użytkowych solidnych i „super-bubli”, np.: długopis bez wkładu lub zbyt dużym otworem na wkład; grzebień, który ma zbyt ostre zęby i nie ma zębów w ogóle; radio, które ma zbyt krótki przewód i radio, z którego nie wydobywa się dźwięk, itp.

Cel ogólny: Dostrzeżenie znaczenia normalizacji w technice i w życiu człowieka.

Uczeń powinien uświadomić sobie, że jedną z przyczyn produkowania przedmiotów i urządzeń niesolidnych jest brak właściwego projektowania danego wytworu oraz brak właściwej komunikacji za pomocą rysunku technicznego (norm), np.: między projektantem, a producentem.
Uczeń powinien uświadomić sobie, że w kontaktach międzyludzkich również powinny obowiązywać pewne normy, aby proces porozumiewania się był właściwy.

Cele operacyjne: uczeń po zajęciach powinien:

- wymienić sposoby komunikowania się ludzi w sposób werbalny i niewerbalny;
- ocenić wartość wytworu (przedmiotu, urządzenia);
- wyjaśnić dlaczego przekaz informacji przy pomocy rysunku technicznego musi być znormalizowany (ujednolicony);
- wskazać, gdzie należy szukać zasad dotyczących sporządzania rysunku technicznego (PN);
- wymienić rodzaje formatów arkuszy rysunkowych;
- tworzyć arkusze rysunkowe;
- mieć świadomość norm (zachowań) obowiązujących w pracy grupowej;

Główne czynności uczniów:

- dyskutowanie i prezentowanie (sposoby komunikowania się ludzi);
- oglądanie przedmiotów i urządzeń;
- grupowanie przedmiotów i urządzeń;
- uzasadnianie dokonanego podziału;
- opisywanie przyczyn niewłaściwej konstrukcji przedmiotów i urządzeń;
- rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych;
- czytanie ze zrozumieniem tekstu;
- cięcie brystolu;
- klejenie taśmą klejącą;
- rysowanie z użyciem przyborów;
- wskazywanie przedmiotów o określonych formatach;


Przygotowanie zajęć:

- opracowanie instrukcji, zgromadzenie i przygotowanie sprzętu oraz materiałów i przyborów;
- ustawienie na stołach wytworów użytkowych (przedmiotów i urządzeń) przeznaczonych do oceny ich konstrukcji;
- przygotowanie potrzebnych materiałów i przyborów na stolikach będących stanowiskami pracy poszczególnych grup;

Przebieg zajęć:

- pogadanka i prezentacja scenek na temat sposobów komunikowania się ludzi (ze zwróceniem uwagi na przekaz informacji za pomocą rysunku);
- intryga zajęć
• oglądanie wytworów użytkowych solidnych i „super – bubli”
• podział (z uzasadnieniem) wytworów na solidne i niesolidne
• podanie rozwiązań eliminujących wady przedmiotów i urządzeń niesolidnych
• opisywanie przyczyn niesolidności;
- nawiązanie rozmowy o normach w rysunku technicznym; dostępność do bazy norm;
- podzielenie uczniów na grupy 3-4 osobowe, rozmowa na temat norm obowiązujących w pracy grupowej;
- omówienie przebiegu ćwiczeń, rozdanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !