Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Badanie właściwości prądu – montaż obwodów elektrycznych

Data dodania: 2006-05-14 07:30:00
Obecnie w wielu szkołach brak pracowni do nauczania techniki. Jednak w placówkach, które nie są w nie wyposażone, można przeprowadzać ciekawe lekcje z tego przedmiotu. Moją intencją jest pokazanie, jak można przeprowadzić ciekawą lekcję z techniki mając do dyspzycji zestaw małego elektronika.


KONSPEKT LEKCJI TECHNIKI W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OPRACOWAŁ: JERZY BIENIAS

TEMAT : Badanie właściwości prądu – montaż obwodów elektrycznych

CELE: UCZEŃ ZNA :
 • Rodzaje obwodów elektrycznych
 • Podstawowe elementy obwodu elektrycznego
 • Zasady montowania obwodów elektrycznych
UCZEŃ UMIE :
 • Zbudować obwód elektryczny
 • Odpowiednio podłączyć źródło zasilania
 • Rozpoznać elementy obwodu elektrycznego
 • Odczytywać schematy elektryczne
WYCHOWAWCZY :
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Przestrzeganie przepisów bhp na stanowisku pracy przy korzystaniu narzędzi do montażu obwodów elektrycznych
METODA : zajęcia praktyczne

FORMA PRACY : praca zespołowa

MATERIAŁY I NARZĘDZIA :
 • Zestaw elementów do montażu w zakresie elektroniki
 • Ołówek
CZAS REALIZACJI : 1 godzina lekcyjna

PRZEBIEG ZAJĘĆ :
Lp. Faza Czynności nauczyciela Czynności ucznia Czas Uwagi
1. Cel i potrzeba wykonania zadania Nauczyciel pyta uczniów, z czym kojarzy im się prąd elektryczny? Ponowne pytanie zadane przez nauczyciela: do czego energia elektryczna jest używana? W tym momencie nauczyciel zapytuje, w jaki sposób prąd elektryczny jest przesyłany? Teraz nauczyciel stawia pytanie uczniom, czy potrafią sobie wyobrazić, w jaki sposób prąd „płynie” poprzez przewody? W takim razie nauczyciel pyta się uczniów, czy jest zasadne zademonstrowanie na przykładzie prostych obwodów elektrycznych, jak zachowuje się prąd? Następnie nauczyciel podaje temat zajęć na tablicy. Uczniowie odpowiadają, że jest to rodzaj energii. Uczniowie odpowiadają, że do napędzania różnych urządzeń. Uczniowie odpowiadają, że poprzez przewody elektryczne. Uczniowie stwierdzają, że nie mają takiego wyobrażenia. . Uczniowie dochodzą do wniosku, że tylko w ten sposób będzie im łatwiej zrozumieć i zobrazować sobie właściwości prądu. Uczniowie zapisują temat do zeszytów. 5 min.  
2. Analiza wykonania zadania Nauczyciel pisze na tablicy pytanie : W jaki sposób najłatwiej przeprowadzić badanie właściwości prądu? Nauczyciel stawia pytanie, co jest potrzebne do budowy zestawu elektrycznego? W następnej kolejności nauczyciel zapytuje się, na podstawie czego można zbudować obwód elektryczny? W związku z odpowiedzią uczniów nauczyciel stawia pytanie:, co jest niezbędne do Uczniowie odpowiadają, że najlepiej tego typu badania przeprowadzi się na modelach montowanych samodzielnie. Uczniowie odpowiadają, że potrzebne do tego są przewody, źródło prądu, odbiorniki prądu Uczniowie odpowiadają, że do tego potrzebne są schematy obwodów elektrycznych. Uczniowie udzielają odpowiedzi, że niezbędna do tego jest umiejętność 5 min.  
  odczytania schematu elektrycznego? Następnie prowadzący zajęcia rysuje na tablicy symbole podstawowych elementów zestawu montażowego. odczytywania symboli elektrycznych Uczniowie przerysowują symbole podane na tablicy do zeszytów (załącznik 1.).   
3. Planowanie i wykonanie zadania Następnie nauczyciel proponuje podział klasy klasę na sześć zespołów. Następnym krokiem nauczyciela jest narysowanie na tablicy schematów elektrycznych, które poszczególne grupy będą wykonywać (załącznik 2.). Następnym krokiem nauczyciela jest podanie kolejności działań
 • Przygotowanie zestawu
 • Przygotowanie poszczególnych elementów potrzebnych do wykonania odpowiedniego...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !