Wykorzystanie piosenek w nauce języka obcego19 lipiec 2018

W edukacji wczesnoszkolnej warto korzystać z tego, co dzieci interesuje najbardziej. Cenne są rytmiczne melodie, rymowane słowa, łatwe do zapamiętania frazy. To wszystko zapewnią uczniom piosenki. Jeśli chcemy, aby w szybszy i bardziej przyjazny dla nich sposób uczniowie zapamiętali różne słowa czy nawet całe sformułowania to warto korzystać z tego rozwiązania.
 

Czytaj dalej

Moczenie nocne – fakty i mity

Kontrola nad pęcherzem moczowym to jedno z zadań rozwojowych, które napotyka na swojej drodze dziecko. W warunkach prawidłowych kontrola oddawania moczu w dzień osiągana jest w wieku 2-4 lat, a oddawania moczu w nocy do ukończenia 5 roku życia. Trudności w nabyciu tej umiejętności mają negatywny wpływ na wszystkie sfery życia dziecka a także jego rodziny, tym silniejszy, im dłużej moczenie u dziecka trwa. Z tego powodu nie można traktować bezwiednego moczenia się jako dolegliwości przemijającej, a podejmowane leczenie należy traktować również jako środek do utrzymania dobrej kondycji psychicznej dziecka.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu niepublicznym muszą też przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności z KRK?

Wymóg przedłożenia dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynika z przepisu zawartego w art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm). Z tym, że wymóg ten dotyczy tylko przypadku, w którym nawiązuje się stosunek pracy. Wówczas, zgodnie z cytowanym przepisem, nauczyciel przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy.

A zatem, jeśli podstawą zatrudnienia jest art. 10 Karty Nauczyciela, wówczas taka informacja jest wymagalna. Jeśli natomiast podstawą zatrudnienia jest ustawa Kodeks Pracy – wystarczy oświadczenie kandydata na pracownika o niekaralności.

Wymóg przedłożenia dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynika z przepisu zawartego w art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm). Z tym, że wymóg ten dotyczy tylko przypadku, w którym nawiązuje się stosunek pracy. Wówczas, zgodnie z cytowanym przepisem, nauczyciel przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy.

A zatem, jeśli podstawą zatrudnienia jest art. 10 Karty Nauczyciela, wówczas taka informacja jest  wymagalna. Jeśli natomiast podstawą zatrudnienia jest  ustawa Kodeks Pracy – wystarczy oświadczenie kandydata na pracownika o niekaralności.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk