Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem opiekunem stażu na nauczyciela mianowanego (1,5 roku). Moja podopieczna mimo licznych rozmów, obserwacji zajęć (moich i innych nauczycieli), bardzo mocnego nadzoru w kwestii pracy z dziećmi oraz oceniania ich pracy — nadal popełnia karygodne błędy. Co mogę zrobić, aby zmobilizować stażystkę do pracy nad sobą? Nie chciałabym czekać na koniec stażu i proponować oceny negatywnej.

Należy przede wszystkim z nią rozmawiać. W takim przypadku opiekun stażu powinien być „krytycznym przyjacielem”. I jeśli stażysta będzie przyjmował uwagi i zbuduje swój warsztat pedagogiczny tak, aby nie popełniać „karygodnych błędów”, wówczas będzie to sukces opiekuna stażu. Jeśli natomiast nie weźmie pod uwagę krytyki opiekuna, nie pozostanie nic innego, jak zaproponować negatywną ocenę za okres stażu. Pani, jako opiekun stażu, nie ma innych instrumentów.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk