Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży 11 maj 2018

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2017 roku opublikowała budzący ogólne przerażenie raport. Zauważono, że w 2016 roku aż 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat cierpiało na nadwagę.

Czytaj dalej

Od korelacji do integracji - zasady i wyznaczniki nauczania integralnego

Edukacja wczesnoszkolna to szczególny etap nauki dziecka, gdyż ma ogromny wpływ na jego dalsze losy szkolne. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie dziecku warunków do edukacji i powodzeń edukacyjnych od początku jego pobytu w szkole, na co mają niebagatelny wpływ organizacyjno-metodyczne aspekty pracy nauczyciela oraz jego działalność planistyczna, twórcza. 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem dyplomowanym. W trakcie trwania mojej pracy zawodowej, przez 6 lat pełniłam funkcje zastępcy dyrektora (na etacie) w przedszkolu miejskim. Taką funkcje pełniłam też w przedszkolu niepublicznym — byłam dyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego. W każdym z tych przypadków dyrektorami były osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne (ale nie miały wyższego wykształcenia). Teraz proponuje mi się takie stanowisko w p-lu niepublicznym, jednak właścicielka nie ma wykształcenia pedagogicznego. Czy ja, nie mając ukończonego kursu dla kadry kierowniczej mogę pełnić funkcje dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego lub reprezentować stanowisko nauczyciela zajmującego się sprawami nadzoru pedagogicznego, przy czym nie pracuję jako nauczyciel w tym przedszkolu. Moją macierzystą placówką jest Przedszkole Miejskie.

Tak. Będzie Pani wicedyrektorem ds. pedagogicznych. Będzie Pani sprawować czynności w zakresie nadzoru pedagogicznego, które są ustawowo przypisane dyrektorowi. Niespecjalnie rozumiem, co oznacza w pytaniu stwierdzenie „przy czym nie pracuję jako nauczyciel w przedszkolu”. W rozumieniu prawa wicedyrektor to nauczyciel, któremu powierzono funkcję wicedyrektora. A więc musi być Pani zatrudniona na stanowisku nauczyciela. Może mieć Pani natomiast obniżenie przez organ prowadzący pensum dydaktycznego  nawet do zera. 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk