Jak odzyskać utraconą podczas zajęć uwagę uczniów?

Jak skutecznie radzić sobie w sytuacji, gdy jakiś uczeń czy grupa uczniów traci nagle zainteresowanie przebiegiem zajęć? Co robić, jeśli cała klasa kompletnie się rozproszy?


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Chciałabym się zapytać jak przedstawia się sytuacja prawna nauczyciela: Pracował on przez 6 lat w szkole w Polsce, potem przebywał on na urlopie bezpłatnym przez 2-3 lata do 2007 roku. Od roku 2007 nie pracuje w zawodzie nauczyciela.
Czy może zostać zatrudniony jako nauczyciel w UK i w Polsce? Czy jego kwlaifikacje, dyplom tracą ważność? Czy przerwa w zawodzie mu nie zaszkodzi? Panuje powszechny pogląd głoszący, że jeżeli nauczyciel ma przerwę w zawodzie  dłuższą niż 5 lat to musi na nowo starać się o kwalifikacje do wykonywania zawodu. Czy jest to prawdą?
 

Dyplom nauczyciela i jego kwalifikacje są dożywotnie. Stopień awansu zawodowego (uzyskany po 6 kwietnia 2000 roku) również.

Zatem, jeśli nauczyciel posiadał stopień nauczyciela np. mianowanego w 2005 roku i nastąpiła przerwa w zatrudnieniu, to przy ponownym zatrudnieniu jest on dalej nauczycielem mianowanym (bez względu na długość przerwy).

Pogląd, o którym mowa dotyczył przed 2000 rokiem mianowania, które nauczyciel tracił po przerwie dłuższej niż 5 lat. Ale to historia.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk