Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Mam ukończony drugi rok stażu na nauczyciela mianowanego. Od 2 września przebywam na zwolnieniu lekarskim i moja nieobecność (L4 + urlop macierzyński) przekroczy rok. Nie chciałabym stracić tych dwóch lat stażu. Będę więc musiała wrócić w jakiś sposób do pracy. Czy istnieje wymagany minimalny okres powrotu do pracy (np. tydzień)? Czy powrót do pracy musi wiązać się z zajęciami dydaktycznymi, czy też wystarczy przerwa w L4 (np. na okres świąt, ferii itp.)?

Przerwa nie może być ciągła, a to oznacza, że może Pani wrócić na 1 dzień i już będą to dwie przerwy.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk