W przyszłym roku sześciolatki objęte subwencją oświatową09 grudzień 2016

6-latki chodzące do przedszkoli będą od 2017 roku objęte subwencją oświatową – prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Wiąże się to ze zniesieniem od początku roku szkolnego 2016/2017 obowiązku szkolnego dla 6-latków.

Czytaj dalej

Stresowi wstęp wzbroniony. Jak nie przenosić stresu z pracy do domu


Przynoszenie stresu z pracy do domu nie tylko utrudnia nam wypoczynek, lecz także może niekorzystnie wpływać na nasze relacje z bliskimi. Najlepiej więc tego unikać… Tylko jak to robić?Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jeśli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymogów formalnych to w jakim czasie od złożenia wniosku organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki?

W żadnym przepisie prawnym opisującym uzyskiwanie awansu zawodowego przez nauczycieli czas organu nadającego stopień awansu zawodowego nie jest określony. Wynika on natomiast z zapisów ustawowych zawartych w rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z późn. zm.). Tam bowiem zawarto terminy zakończenia procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu. Określono je bowiem w następujący sposób:

- jeżeli wniosek wpłynął do 30 czerwca, to powinien być rozstrzygnięty do 31 sierpnia,

- jeśli zaś wpłynął do 31 października – powinien być rozpatrzony do31 grudnia.

W §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. z późn. zm.) dyrektor lub organ nadzoru pedagogicznego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. To jest jedyny termin w postępowaniu awansowym. Dotyczy on jednak nauczyciela, który ma uzupełnić braki.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk