Program innowacji teatralnej19 lipiec 2017

 « NASZE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ»Program «Nasze spotkania ze sztuką» jest innowacją programowo — metodyczno – organizacyjną.
 
WSTĘPWprowadzona przez nas innowacja «Nasze spotkania ze sztuką» to propozycja poszerzenia wiedzy dziecka o kulturze i teatrze oraz kształtowaniu wrażliwości na sztukę. Jesteśmy małą, wiejską szkołą o ograniczonym dostępie do obcowania ze sztuka na co dzień. Coraz więcej czasu uczniowie spędzają przed ekranem komputera lub telewizora, wybierając często programy i gry mało wartościowe. Dlatego w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży pragniemy zwrócić szczególną uwagę na magię oraz siłę jaką niesie za sobą sztuka.Spektakle teatralne, wizyty w teatrze oraz przedstawienia w wykonaniu małych aktorów pozostaną w pamięci uczniów na zawsze. Rozbudzą ich wyobraźnię, sprawią, że staną się odważniejsi. Będą wiedzieli jak radzić sobie ze stresem lub tremą przed wyjściem na scenę, a to zaowocuje również w przyszłości przy dokonywaniu wyborów życiowych. Uważamy, że uczniowie nabiorą zwyczaju systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką teatralną i wykształcą w sobie potrzebę udziału w szeroko pojętym życiu kulturalnym. Innowacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów.

Czytaj dalej

Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem kontraktowym, w tym roku skończyłam staż na mianowanego. Złożyłam do organu prowadzącego wniosek o egzamin, który powinien być przeprowadzony do końca tego roku kalendarzowego. Do tej pory nie dostałam powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Jakie są procedury w takim przypadku?

Przepis art. 9d ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) określa terminy wszczęcia postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego. Zgodnie z tym przepisem nauczyciel kontraktowy wszczyna postępowanie egzaminacyjne do końca roku kalendarzowego, w którym uzyskał ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

W ustawie Karta nauczyciela zostały również zawarte dwa graniczne terminy na złożenie wniosków do właściwych organów – art. 9b ust. 3 i 3a. I tak:

1. Jeżeli nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30 czerwca, to właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia danego roku. A to oznacza uznanie wyższego stopnia awansu zawodowego do celów płacowych od dnia 1 września.

2. Jeżeli nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 31 października, to właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku. A to oznacza uznanie wyższego stopnia awansu zawodowego do celów płacowych od dnia 1 stycznia następnego roku.

Z tego przepisu można wynieść procedurę dla organu prowadzącego dotyczącą terminu organizacji egzaminu. Jeśliby Pani złożyła wniosek do organu prowadzącego do 31 października – to do 1 stycznia musiałaby zakończyć się procedura egzaminacyjna.Ponieważ nie podaje Pani terminu wszczęcia postępowania, można domniemywać, że wniosek o wszczęcie postępowania został złożony do organu prowadzącego po 31 października. A to oznacza, że jest to termin opisywany w punkcie 1.

 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk