Najnowszy program z zakresu edukacji żywieniowej - Tesco „Od uprawy do potrawy”09 wrzesień 2016

Program «Od uprawy do potrawy» został stworzony jako odpowiedź na problemy żywieniowe dzieci i dedykowany jest szkołom podstawowym. Nauczyciele oraz uczniowie będą mogli wziąć udział w wycieczkach do wybranych sklepów Tesco, odkrywać zdrowe odżywianie na nowo. Scenariusz wycieczki został przygotowany przez metodyków oraz ekspertów edukacji żywieniowej z Fundacji Szkoła na Widelcu. Wycieczki będą prowadzone przez, specjalnie w tym celu przeszkolonego, pracownika sklepu. Na koniec Ekspedycji wszystkie dzieci otrzymają upominki wraz z kolorowymi książeczkami ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania w domu. Dla nauczycieli, którzy wezmą udział w wycieczkach, zostały przygotowane boksy edukacyjne zawierające komplet 10 scenariuszy lekcji do różnych przedmiotów wraz z materiałami do ich przeprowadzenia.

Czytaj dalej

Praca z dzieckiem labilnym emocjonalnie


Labilność emocjonalna to łatwość przechodzenia z jednego stanu emocjonalnego w drugi, błyskawiczna zmiana radości na wściekłość lub smutku na ekstazę. Wiąże się z nią chwiejność emocjonalna, łatwe przechodzenie do stanów skrajnych emocjonalnie, szybkie i częste zmiany emocji. Osoba przejawiająca labilność emocjonalną nieadekwatnie reaguje na bodźce. Mogą u niej występować stany lękowe, drażliwość, a także nagłe wybuchy gniewu lub płaczu.Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


W dniu 1.09.2009 podjęłam pracę w szkole na podstawie umowy za nieobecnego pracownika, przebywającego na urlopie zdrowotnym. Na umowie wyraźnie zapisany został termin zawarcia umowy (do 31.08.2010). W wakacje dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Z końcem sierpnia będzie to początek czwartego miesiąca. Wiem, że ten rodzaj umowy nie wymaga od pracodawcy przedłużenia umowy do czasu porodu. Mam jednak pytanie, czy nie ma określonych w prawie jakiś przepisów co do sytuacji, jeśli zastępowany nauczyciel nie wrócił i złożył w dniu 31.05.2010 wymówienie. Nie zostałam o tym poinformowana i nie zaproponowano mi pozostania w placówce. Czy w sytuacji, gdy nauczyciel zastępowany nie wraca do pracy, nie jestem w jakikolwiek sposób chroniona z racji ciąży?

Zgodnie z treścią art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., umowa o pracę zawarta na czas określony przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Od tej zasady k.p. zawiera wyjątki odnoszące się do umowy okresowej zawartej w celu zastępstwa pracownika (art. 177 § 3 1 k.p.) oraz sytuacji związanej z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 k.p.) - w omawianej sytuacji nie mają one jednak zastosowania, gdyż z opisu wynika, że opisywana umowa jest umową na czas określony.

Zasady dotyczące ochrony stosunku pracy kobiety znajdującej się w ciąży powyżej trzeciego miesiąca stanowią normy nadrzędne wobec przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy lub organizacji pracy szkoły. Z tego względu nie można również wyłączać spod ochrony przewidzianej w art. 177 k.p. nauczycielek zatrudnionych na podstawie pragmatyki nauczycielskiej, w tym tych zatrudnionych na umowy okresowe.

W omawianej sprawie umowa okresowa, zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc, rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży - tak więc wszystkie przesłanki zastosowania art. 177 k.p. są spełnione. Z tego względu rozwiązanie umowy nastąpi z dniem porodu.

Odpowiadając na ostatnią wątpliwość, nie ma żadnych przepisów gwarantujących Pani dalsze zatrudnienie.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk