Czy gimnazja zostaną? Dowiemy się 27 czerwca 22 kwiecień 2016

Reforma systemu edukacji ma się skończyć 4-letnim liceum, świetną maturą, szkołą zawodową, która da młodym ludziom szansę na rynku pracy — mówiła w RMF FM minister edukacji Anna Zalewska.
 

Czytaj dalej

Wyrównywanie szans edukacyjnych w praktyce


Mówiąc o kimś, kto ma braki w wiedzy i umiejętnościach w wyniku trudności z uczeniem się – istniejące w przeszłości lub aktualnie – posiłkujemy się czasem powiedzeniem «Miał/ma do szkoły pod górkę». Zwrot ten symbolicznie oddaje istotę szans edukacyjnych w odniesieniu do młodych ludzi. Szans, które są pochodną wielu czynników. Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


W nowym roku szkolnym muszę przenieść staż na nauczyciela mianowanego do innej szkoły, ponieważ w szkole, w której odbywam obecnie staż nie będę miała w nowym roku szkolnym 1/2 etatu. Jakie kroki należy podjąć, aby przenieść staż? Czy wiąże się to ze złożeniem jakiegoś dokumentu?

Kończąc pracę w obecnej szkole proszę zwrócić się do dyrektora o dokonanie cząstkowej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W nowej placówce proszę przedłożyć dyrektorowi wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz dotychczasowym planem rozwoju zawodowego oraz aneksem wprowadzającym zmiany wynikające z nowej sytuacji.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk