Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do pracy04 kwiecień 2018

Co może zrobić nauczyciel, który chce przygotować autorskie pomoce dla swoich uczniów? Coś, co nie wchodzi w skład zestawu dla nauczyciela do danej serii podręczników? W dobie Internetu przygotowanie do zajęć jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jedyną kwestią godną przemyślenia jest to, jak w tej mnogości materiałów do nauczania znaleźć i wybrać takie, które są łatwe w użyciu, posiadają wiele możliwości tworzenia i są bezpłatne?

Czytaj dalej

Od korelacji do integracji - zasady i wyznaczniki nauczania integralnego

Edukacja wczesnoszkolna to szczególny etap nauki dziecka, gdyż ma ogromny wpływ na jego dalsze losy szkolne. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie dziecku warunków do edukacji i powodzeń edukacyjnych od początku jego pobytu w szkole, na co mają niebagatelny wpływ organizacyjno-metodyczne aspekty pracy nauczyciela oraz jego działalność planistyczna, twórcza. 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu daty zakończenia stażu. Staż na nauczyciela mianowanego miałam zakończyć 31.05.2009 r.

  • od 10.02.09 — L4 (ciąża) nieprzerwanie do porodu (10.05)
  • od 11.05 do 27.09 urlop macierzyńki
  • od 28.09.  do 8.11. zaległy urlop wypoczynkowy

Z moich obliczeń wychodzi, że do końca stażu zabrakło mi 111 dni, ale nie wiem od kiedy zaczynam je liczyć — czy od pierwszego dnia w pracy po tej długiej przerwie — 9.11 (po urlopie wypoczynkowym), czy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? Dalej tekże się sprawa komplikuje, bo od 16.11 do 11.12 przebywałam na l4, a od 14.12. do 18.12 miałam opiekę na chore dziecko, więc znów przerwa w stażu ponad miesiąc. Od 21.12 do teraz chodzę do pracy na szczęście już bez żadnych przerw.

Nieobecność z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwająca nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, wydłuża staż o czas trwania tej przerwy – art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 624 z późn. zm.)  

Liczymy:

- od 10.02 do 10.05 – 6+12*7 = 90 dni

- od 11.05 do 27.09 – 20*7 = 140 dni

Zaległy urlop wypoczynkowy nie wlicza się do przerw. Pozostałe przerwy, jako krótsze niż miesiąc, nie wydłużają stażu. Staż wydłuża się Pani o 230 dni (literalny zapis przepisu ustawy).

Zatem od 1 czerwca 2009 roku staż wydłuża się o 32 tygodnie i 6 dni. A więc, według moich obliczeń, trwał  do 16 stycznia 2010.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk