Tag: wychowawca

Diagnoza klasy III technikum i opis postępowania korekcyjnego
Pełnienie funkcji wychowawcy uważam za szczególną okazję oddziaływania na kształtowanie charakteru i postaw młodzieży. Aby oddziaływanie wychowawcze było skuteczne, niezbędnym warunkiem jest przeprowadzenie diagnozy klasy. Diagnozując klasę dowiemy się jakie panują w niej relacje, normy, role, jaki jest jej stosunek do wymagań szkolnych, jakie ma relacje z wychowawcą. Poznamy potrzeby grupy klasowej. Dzięki temu będziemy mogli podjąć właściwe działania wychowawcze, opracować programy wychowawcze zgodne z zainteresowaniami uczniów, ich rozwojem intelektualnym i emocjonalnym. Prezentowaną poniżej diagnozę przeprowadziłam w klasie III technikum gastronomicznego.
Najlepsi Wychowawcy
Jak podaje «Polska», szesnastu wychowawców z całej Polski odebrało 5 czerwca w Belwederze z rąk pierwszej damy RP Marii Kaczyńskiej tytuły Najlepszych Wychowawców.