Tag: wf

Nauka tańca towarzyskiego CHA-CHA
Konspekt lekcji wychowania fizycznego. Główne cele lekcji to: poprawa koordynacji ruchowo-przestrzennej, rozwijanie wytrzymałości, zwiększanie poczucia rytmu, zapoznanie z podstawowymi krokami tańca towarzyskiego CHA-CHA.
Minikoszykówka
Przedstawiam scenariusz zajęć z wychowania fizycznego dotyczący nauki kozłowania piłki.
Krakowiak i inne tańce narodowe
Zajęcia te są przykładem prostego wykorzystania nabytych wcześniej przez dzieci umiejętności, wiadomości z dziedziny muzycznej.Jednocześnie przebieg i działania uczniów są skierowane na bardziej kreatywne rozwiązania oraz na kształtowanie pozytywnych postaw podczas współdziałania w grupie.
Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowaneg
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z dwudziesto-dwu letnim stażem pracy. Ukończyłem studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie.
Wzmacnianie mięśni (mm) posturalnych poprzez specjalistyczne ćwiczenia oraz gry i zabawy ruchowe
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w ZSZ specjalnych. Ukończyłam studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na AWF-ie w Katowicach. Pragnę przedstawić moim koleżankom i kolegom tok lekcji dla pleców okrągłych.
Nauka układu ćwiczeń na równoważni
Gimnastyka sportowa dla kobiet to czwórbój złożony z: ćwiczeń wolnych, ćwiczeń na poręczach asymetrycznych, skoku przez konia, ćwiczeń na równoważni. Podstawowym elementem nauki ćwiczeń na równoważni jest wprowadzenie ćwiczeń równowagi. Celem tych ćwiczeń jest nauczenie ćwiczących zachowania równowagi w różnych sytuacjach ruchowych, w których występują specyficzne zakłócenia równowagi. Mogą one być wywołane przyśpieszeniem w ruchu obrotowym czy też zakłóceniem równowagi w przestrzeni. Stosując ćwiczenia równoważne powinniśmy pamiętać o stopniowaniu trudności, zaczynając od ćwiczeń prostych do złożonych, wysokości na jakiej są wykonywane i czasu trwania tych ćwiczeń.
Joga - sposób na stres
Zajęcia relaksacyjne, przeprowadzone w grupie internackiej dla starszych wychowanków w przedziale wiekowyn 15— 18 lat
Poznajemy zasady gry w obronie - zastawienie po rzucie i zbieranie piłki z tablicy
Przedstawiam plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym, dotyczący nauki elementów indywidualnej obrony w piłce koszykowej.
Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym zasady obrony indywidualnej w koszykówce
Przedstawiam plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym dotyczący nauki zasad obrony indywidualnej
Stretching na lekacjach wychowania fizycznego
Stretching powinien być elementem każdej lekcji wychowania fizycznego, ponieważ regularne jego wykonywanie ma korzystny wpływ na organizm oraz zapobiega kontuzjom.
Survival – Szkoła przetrwania
W dobie rozmaitych gier multimedialnych oraz ogromnych możliwości komunikowania się poprzez sieć internetową, zauważyć można systematyczne obniżanie frekwencji na zajęciach oferowanych przez szkołę. Konsekwencjami tej sytuacji są: ogólne pogorszenie sprawności fizycznej i zdrowia oraz zauważalne obniżenie samodzielności i zaradności wśród młodzieży.Uwzględniając wszystkie te problemy, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, zdecydowaliśmy się na zajęcia«Survival– Szkoła przetrwania».
Lekcje wf od 1 września w zmienionej formie
Ministerstwo edukacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego.
Zwinnościowe tory przeszkód
Powyższy konspekt jest przeznaczony dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Jest jedną z alternatyw przeprowadzenia intensywnej i wszechstronnej lekcji.
Jak koniki morskie - program wspomagający naukę pływania w klasach II i III
Pływanie uważne jest za jeden z najzdrowszych sportów, czyli zdecydowanie można polecić je każdemu człowiekowi a zwłaszcza dziecku-uczniowi naszej szkoły.