Tag: ucznia

Jak pomóc uczniowi z problemami psychicznymi?
Kasia od samego początku nauki była uczennicą cichą, spokojną i zamkniętą w sobie.Nie stwarzała żadnych problemów wychowawczych, osiągała dobre wyniki w nauce.