Tag: uczeń z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Technika na co dzień
Przedstawiam konspekt zajęć realizowanych metodą ośrodków pracy dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych.