Tag: technikum

Magazynowanie i formatowanie płyt i tworzyw drzewnych
Scenariusz dotyczy zajęć specjalizujących w klasie IV technikum. Moduł zajęć specjalizacyjnych 311[32].S1. Jednostka modułowa: Maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych 311[32]S1.02.
Maszyny i urządzenia
Plan wynikowy dotyczy zajęć w klasie IV technikum drzewnym. Przedmiot nauczany to maszyny i urządzenia.
Płyty wiórowe
Test dotyczy zagadnień z technologii, do wykorzystania w klasie drugiej technikum.
Znakowanie, pomiar materiałów tartych
Scenariusz dotyczy zajęć z technologii i materiałoznawstwa w klasie I ZSZ o specjalności stolarz.