Tag: szkoła specjalna

Jubileusz szkoły
Impreza ta została zrealizowana z okazji 40 lecia SOSW w Domu Kultury. Udział w scenkach brały dzieci z umiarkowaanym niedorozwojem umysłowym w wieku 10-25 lat.
Plan nauczania w klasie łączonej I-III w szkole podstawowej specjalnej
Do napisania tego planu skłoniły mnie doświadczenia zdobyte w pracy w klasach łączonych I– III szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z lekką dysfunkcją intelektualną. Konieczność łączenia klas wynika z niżu demograficznego oraz powstania klas integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.
Niszczenie i sposoby ochrony gleb
Konspekt do lekcji geografii w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
Państwa sąsiadujące z Polską
Konspekt do lekcji geografii w klasie I gimnazjum w szkole specjalnej.
Ogród jest domem wielu zwierząt
Przedstawiam konspekt zajęć przeznaczony dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Zajęcia prowadzone są zgodnie z metodą ośrodków pracy wykorzystywaną w szkolnictwie specjalnym
Szerzawskie bajkowe spotkania
Program został opracowany z myślą o zajęciach czytelniczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach w roku szkolnym 2009/2010.