Tag: szkoła podstawowa

Koło komputerowe
Przedstawiam program zajęc pozalekcyjnych koła komputerowego dla uczniów klas I— III. Zajęcia te służą rozwijaniu zainteresowań dotyczących technologii informacyjnej.
Jezus — nowy Adam
Konspekt katechezy Jezus— Nowy Adam jest realizowany w klasie piątej szkoły podstawowej.
Rozróżnianie i budowanie kompozycji plastycznych na płaszczyźnie
«Rozróżnianie i budowanie kompozycji plastycznych» — przykładowy temat lekcji plastyki w klasie IV. Scenariusz ten może być wykorzystany na lekcję powtórzeniową. Rozwija umiejetności kompozycyjne uczniów.
Święta, tradycje i obyczaje angielskiego obszaru językowego.
Przedstawienie to powstało jako część lekcji otwartej. Celem było pokazanie przykładowych świąt, obyczajów i tradycji angielskiego obszaru językowego w formie inscenizacji. Wykonali je uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej. Ważną rolę odgrywa tu muzyka, a przedstawienie zostało stworzone tak, aby zaangażować można było uczniów o różnym poziomie znajomości języka angielskiego.
Inscenizacja akademii z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Scenariusz imprezy organizowanej z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla klas I– III.
Żegnaj szkoło
Publikacja zawiera scenariusz uroczystości pożegnania szkoły podstawowej przez szóstoklasistów. Teksty dla uczniów są krótkie i łatwe do przyswojenia.
Od nasiona sosny do zeszytu uczniowskiego
Jest to wieloprzedmiotowy projekt dydaktyczno— wychowawczy. Został opracowany we współpracy nauczycieli.Zawiera opis zadań sposób ich wykonania oraz prezentacji. Napisany dla uczniów szkoły podstawowej może byc wykorzystany także w gimnazjum.
Happening z okazji Sprzątania świata - "Nie tylko dzieci segregują śmieci"
Postępująca pod wpływem działalności człowieka degradacja przyrody wymaga działań mających na celu ochronę środowiska. Dlatego bardzo ważne jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie pozytywnych postaw służących poprawie stanu środowiska naturalnego. Dobrze przygotowana i przeprowadzona edukacja ekologiczna powinna podnosić poziom wiedzy uczniów, rozbudzać ich świadomość i dać konkretne efekty działań związanych z troską o środowisko naturalne. Ważne jest nie tylko przekazanie odpowiednich treści, ale i sposób w jaki zostaną one zaprezentowane.
Save the Animals! Zdania przeczące w czasie Past Simple
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej, napisany na podstawie podręcznika New Friends 2, podczas której uczeń poznaje zasady tworzenia zdań przeczących w czasie przeszłym prostym (Past Simple).
Present Simple - questions
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej, napisany na podstawie podręcznika New Friends 1, podczas której uczeń poznaje zasady formułowania pytań i udzielania krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple.
Past Simple - to be
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej, napisany na podstawie podręcznika New Friends 2, podczas której uczeń poznaje zasady tworzenia czasu Past Simple od czasownika to be w formie twierdzącej i przeczącej, a także formułowania pytań oraz udzielania odpowiedzi w tym czasie.
Revision - język angielski w klasie szóstej
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej, napisany na podstawie podręcznika New Friends 3, podczas której uczeń powtarza słownictwo i materiał gramatyczny z unitów 9-12.
Program "Matematykę można polubić"
Program «Matematykę można polubić» jest skierowany do uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu materiału oraz dla tych którzy interesują się matematyką.
Scenariusz uroczystości pożegnania dyrektora
Opracowałam scenariusz doniosłego wydarzenia, jakim jest pożegnanie dyrektora szkoły. Zależało mi, aby uroczystość dostarczyła wielku wruszeń i emocji, a także by we właściwy sposób podsumowała trud pani durektor. Były łzy, nie zabrakło też śmiechu i zabawy oraz gromkich owacji.
Pomiar dydaktyczny w klasie szóstej — znajomość związków frazeologicznych
Stale pracujemy nad rozwijaniem poziomu słownictwa uczniów. Chciałam sprawdzić na jakim poziomie znajomości frazeologizmów, a więc i oczytania są moi uczniowie. Opracowałam narzędzie pomiaru, a analiza wyników dała mi i całemu zespołowi humaistycznemu wiele do myślenia.
Pomiar dydaktyczny w klasie szóstej — korzystanie ze słowników
Analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu wykazała, że uczniowie niezbyt dobrze orientują się w zakresie standardu: korzystanie z informacji. Po cyklu lekcji przygotowujących opracowałam narzędzie badawcze, pragnąc sprawdzić umięjętność orientowania się uczniów w zakresie zawartości i przydatności słowników.
Sprawdzian ze znajomości mitów w klasie piątej
Mity grecki są materiałem podstawowym, a ich znajomość wbogaca poziom językowy uczniów o nowe frazeologizmy. Pragnąc podsumować, a także określić poziom całorocznej pracy opracowałam test sprawdzający znajomość mitów zamieszczonych w podręczniku do nauki języka polskiego w klasie piątej, wydawnictwa GWO.
Mein Haus — niemiecki w nauczaniu zintegrowanym
Pomoc również dla nauczycilei innych języków. Praca z najmłodszymi jest trudniejsza niż ze starszymi uczniami i wymaga więcej przygotwań. Wielu nauczycilei ma problem z jęz. obcym na tym etapie, a niektórzy uczniowie nie za bardzo mają ochote uczyć sie języka obcego. Sukces osuiąga się wtdy, gdy nawetci ostatni będę sie wsapnaile na naszych lekcjach. Lekcja opracowana dla uczniów uczących się z podręcznika«Ich und du».
Meine Familie — niemiecki w nauczaniu zintegrowanym
Pomoc dla nauczycieli uczących innych języków. Lekcja przygotwana dla dzieci pracujących z podręcznikiem :«Ich und du». Aby wszyscy byli zadowoleni, lekcja powinna opierać się na zabawie, mała ilość zadań w ławkach. Emocje wzrastają gdy za każde poprawane, nawet proste zadanie, uczniowie otrzymają mała nagrodę, upominek w różnej formie. Bardzo pomocne jest zaznajomienie sie z datami urodzin swoich uczniów i na danych lekcjach złożyć solenizantom życzenia z piosenką urodzinową wykonaną przez wszystkich i drobnym prezentem (np. kartka urodzinowa wykonana własnoręcznie w języku obcym).
Test badający umiejętności ortograficzne uczniów w klasach piątych
Znajomość zasad ortografii i ich praktyczne wykorzystanie to umiejętność kształcona i utrwalana przez wszystnkie lata nauczania dzieci, a pewnie i dorosłych. Powstało już tak wiele narzędzi utrwalająch i sprawdzających tę trudną umiejętność. Prezentuję test zawierający teksty z lukami pogrupowane na zasady ortograficzne wymagane w szkole podstawowej.
Diagnoza wstępna z języka polskiego uczniów klas czwartych
Uczeń przechodzący do drugiego etapu kształcenia jest narażony na wiele stresu. Nowa wychowawczyni, wielu nauczycieli i każdy chce sprawdzić umiejętności uczniów ze swojego przedmiotu. Pragnąc nieco zminimalizować poziom stresu czwartoklasistów, opracowałam diagnozę wstępną z języka polskiego w trzech etapach. Sprawdzenie umiejętności przeprowadza się w dwudniowych odstępach i powinno trwać nie dłużej niż 10-15 minut. Wyniki trzech etapów, po podsumowaniu, dadzą pełny obraz poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
Regulamin konkursu matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej
Matematyka to trudny przedmiot dla dużej części uczniów ale i dorosłych. Dlatego jeśli zdarzają się nam w szkole uczniowie, którzy nie tylko umieją matematykę ale również potrafią logicznie myśleć, powinniśmy motywować ich do ciągłej pracy. Jednak należy stworzyć tym dzieciom również możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami na szerszym forum. Tę rolę może spełniać konkurs np. gminny.
Gazetka szkolna SUPERSTAR
Dzieci chętnie sięgają po czasopisma o swoich bohaterach. Tym bardziej czytają gazetkę, do której sami przygotowują materiały. Dlatego w naszej szkole SP nr 13 w Katowicach samorząd klas I-III wraz z kółkiem komputerowym załozyli gazetkę SUPERSTAR. Zawiera ona bieżące informacje z życia szkoły, ciekawostki z kraju i świata, przedstawia osiągnięcia uczniów w szkole i poza nią, jest kącik literacki, gdzie autorami tekstów są uczniowie. Gazetka skierowana jest do uczniów i rodziców klas I-III i cieszy się dużym powodzeniem.
Prawa człowieka
Prawa człowieka— to lekcja pokazowa przed Radą Pedagogiczną, która odbyła się w minonym roku szkolnym. Składa się na nią prezentacja wykonana w programie PowerPoint oraz scenariusz lekcji. Lekcja została odebrana pozytywnie, dlatego udostępniam ją do pobrań i realizacji na godzinach wychowawczych w klasach IV— VI szkół podstawowych.
Zajęcia z dzieckiem słabo słyszącym
Przedstawiam propozycję konspektu zajęć rewalidacyjnych dla dziecka słabo słyszącego w wieku 9 lat uczęszczającego do szkoły podstawowej.
Test sprawdzający umiejetności z j. angielskiego po klasie V-tej szkoły podstawowej
Test sprawdza umiejętności posługiwania się j. angielskim przez uczniów kończących klasę piątą— szkoły podstawowej.
Jak lepiej rozumieć innych. Nie wyciagajmy pochopnych opinii
Przedstawiam konspekt lekcji wychowawczej do klasy V. Bardzo często zdarza nam się wyciągać pochopne opinie, czasem krzywdzące dla drugiej osoby. Celem tej lekcji jest uwrażliwienie ucznia na drugiego człowieka.
Koło informatyczne dla klas II — III
Program jest zgodny z założeniami szkoły podstawowej. Obejmuje edukację informatyczną na I etapie kształcenia. Skierowany jest do dzieci klas II i III uczęszczających na zajęcia kółka informatycznego w Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty«Dzieci Warszawy» w Warszawie.
Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli najbardziej zadowoleni z pracy
Diagnoza Społeczna 2009 pokazuje, że nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych są najbardziej zadowoleni ze swojej pracy.
Jaś i Małgosia
Inscenizacja pt. «Jaś i Małgosia» wg Jana Brzechwy została dostosowana do możliwości uczniów klasy II i III i wystawiona w ramach kółka teatralnego.
Selekcja zeszła do podstawówek
«Gazeta Wyborcza» umieściła na swoich łamach rozmowę z doktorem Adamem Kalbarczykiem, dyrektorem prywatnego gimnazjum i liceum w Lublinie.