Tag: sprawozdanie

Radosny uśmiech radosna przyszłość
Sprawozdanie z realizacji programu «Radosny uśmiech, radosna przyszłość» realizowanego w klasach I— III Szkoły Podstawowej W SOSW.
Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela mianowanego
Pracuję jako nauczyciel-wychowawca w internacie oraz uczę przedmiotów pedagogicznych w klasach o ukierunkowaniu psychoedukacyjnym.
Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela stażysty
Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji założonych przez mnie w planie rozwoju zawodowego celów i zadań, które doskonaląc moja wiedzę i umiejętności podnoszą efektywność moich działań edukacyjnych. Pokazuję realizację zaplanowanych przez mnie we wrześniu 2008 r., zamierzeń oraz zawiera także informacje o tych działaniach, które wynikły w trakcie trwania roku szkolnego, a których nie zawarłam w moim planie rozwoju zawodowego. Są one uzupełnieniem i poszerzeniem mojej pracy jako nauczyciela stażysty
Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela stażysty
Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji założonych przez mnie w planie rozwoju zawodowego celów i zadań, które doskonaląc moja wiedzę i umiejętności podnoszą efektywność moich działań edukacyjnych. Pokazuję realizację zaplanowanych przez mnie we wrześniu 2008 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowaneg
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z dwudziesto-dwu letnim stażem pracy. Ukończyłem studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie.
Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela kontraktowego
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań.