Tag: prozdrowotna

Cztery pory roku
Edukacja prozdrowotna zajmuje ważny obszar w planach i realizacji zadań świetlicy. Celem priorytetowym pracy świetlicy szkolnej jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków oraz kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych. Program profilaktyka prozdrowotna w świetlicy szkolnej Cztery pory roku ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i agresji wśród dzieci i młodzieży przebywającej w świetlicy szkolnej. Program został opracowany na bazie analizy treści międzyprzedmiotowej ścieżki dydaktycznej Edukacja prozdrowotna. Realizacja tego programu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę praktyczną, umożliwi im zdobycie licznych wiadomości i umiejętności, które pozwolą im podejmować trafne decyzje dotyczące zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania. Dodatkowo program jest tak skonstruowany aby nauczyć uczniów wykorzystywać możliwości jakie daje im natura, uświadomić co każda pora roku ma do zaoferowania aby być zdrowym i szczęśliwym