Tag: problemy

Nie jesteś sam…
Konspekt godziny do dyspozycji wychowawcy (GDDW) przeprowadzonej w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego. Tematem lekcji są zagadnienia związane z identyfikacją problemów życiowych, radzeniem sobie z nimi, poszukiwaniem pomocy i jej udzielaniem.
Jak pomóc uczniowi z problemami psychicznymi?
Kasia od samego początku nauki była uczennicą cichą, spokojną i zamkniętą w sobie.Nie stwarzała żadnych problemów wychowawczych, osiągała dobre wyniki w nauce.