Tag: powieści

Czytanie powieści przez uczniów szkół średnich
Napisana przeze mnie rozprawa doktorska nosi tytuł «Badania sprawności odbioru utworów literackich przez uczniów szkół średnich».