Tag: plan

Plan spotkań z rodzicami
Przedstawiam plan spotkań z rodzicami opracowany na jeden rok szkolny.
Projekt PRZ nauczyciela historii
Udostępniam projekt planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, dla nauczycieli historii. Okres stażu 04.09.2006-03.05.2009
Plan pracy KPZ przedmiotów zawodowych
Celem planu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności wykorzystywania wiadomości w praktyce, dzięki właściwemu przygotowaniu do pracy nauczycieli, z myślą o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
PRZ nauczyciela stażysty
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
PRZ nauczyciela świetlicy
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
PRZ nauczyciela języka polskiego
Poniżej przedstawiam (nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej) plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
PRZ nauczyciela stażysty
Przedstawiam plan rozwoju nauczyciela stażysty pracującego w przedszkolu.
PRZ nauczyciela stażysty
Chciałam zaprezentować plan rozwoju zawodowego wychowawcy w internacie ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego
Świetlica szkolna
Opis pracy świetlicy szkolnej
PRZ nauczyciela kontraktowego
Mam nadzieję, że ten plan rozwoju będzie inspiracją i pomocą dla wszystkich językowców, w szczególności dla nauczycieli języka angielskiego. Jest to plan nauczyciela kontraktowego, oparty na przykładach ze szkoły średniej.
PRZ nauczyciela stażysty
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
PRZ nauczyciela kontraktowego
Przedstawiam mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela konkraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego.
PRZ nauczyciela mianowanego
Przedstawiam mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Mam nadzieję, że będzie pomocny dla innych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
Maszyny i urządzenia
Plan wynikowy dotyczy zajęć w klasie IV technikum drzewnym. Przedmiot nauczany to maszyny i urządzenia.
PRZ nauczyciela języka polskiego
Przedstawiam plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z języka polskiego.