Tag: metoda ośrodków pracy

Technika na co dzień
Przedstawiam konspekt zajęć realizowanych metodą ośrodków pracy dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych.