Tag: lekcje wychowawcze

Program pracy wychowawczej
Na początku roku szkolnego klasa liczyła 35 osób. W październiku zrezygnowały z nauki dwie osoby. Uczniowie tej klasy są absolwentami ZSZ przy ZSM-D przy czym 2osoby ukończyły kurs I-go i II-go stopnia w zawodzie stolarz, 1osoba ukończyła ZSZ w Zakopanem. Wiek uczniów: 1osoba-20 lat, 3 osoby — 19 lat, pozostałe osoby — 18 lat. 14-stu uczniów pochodzi ze wsi, 13-stu z Białegostoku, 6-ściu z małych miejscowości. Większość uczniów mieszka w domu rodzinnym, tylko  1 mieszka w internacie i 2 na stancji. 2osoby nie mają ojców, 1 osoba nie ma matki, 1osoba jest wychowywana przez matkę (przebywającą czasowo za granicą) i ojczyma, pozostałe osoby pochodzą z pełnych rodzin (w tym 1 z rodziny wielodzietnej). W kilku przypadkach występuje niewłaściwy kontakt uczniów z ojcem (w 1 przypadku ojciec jest przeciwny nauce syna). W niektórych rodzinach występuje problem alkoholizmu ojców, w jednym przypadku matki. W tym ostatnim  przypadku wystąpił problem opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia — 58 godzin. Odbyła się komisja wychowawcza. Zostały przeprowadzone rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze oraz opuszczającymi wiele godzin, a następnie 2 rozmowy wychowawcze z panią pedagog. Diagnozę postawiłam na podstawie wywiadu z rodzicami.
Podróż zwana życiem: Przystanek szkoła
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że lekcje wychowawcze w wielu szkołach bywają marnotrawione i zamiast służyć ważnym zadaniom wychowawczym, spędzane są na różnego rodzaju czynnościach administracyjnych, w najlepszym zaś wypadku na„luźnych pogawędkach” nauczyciela z klasą. Tymczasem jest tyle ważnych i ciekawych zadań, którym wychowawca może poświęcić tę jedną godzinę w tygodniu. Z pewnością należy do nich wspieranie kariery szkolnej uczniów, poczynając od ich nauki w szkole podstawowej, a kończąc na wszystkich rodzajach szkół ponadgimnazjalnych.