Tag: książki

Czytanie powieści przez uczniów szkół średnich
Napisana przeze mnie rozprawa doktorska nosi tytuł «Badania sprawności odbioru utworów literackich przez uczniów szkół średnich».
Książki XXI wieku
Literatura, podobnie jak otaczający nas świat wciąż zmienia swoje oblicze. W dobie nowoczesnych technologii, niezwykle dynamicznych przemian społeczno-kulturalnych, pojawiło się niepokojące zjawisko spadku czytelnictwa. Co jakiś czas pojawiają się alarmujące głosy w mediach o tym, że Polacy coraz mniej czytają, a przodują w tych niechlubnych statystykach nastolatki. Faktem jest, że kontakt ze słowem pisanym jest coraz rzadszy. Do tego należy dodać ostatnie «zawirowania» wokół kanonu lektur szkolnych, dyskusje nt. jego kształtu, zawartości, a nawet czy w ogóle ma obowiązywać. Te właśnie zagadnienia skłoniły mnie do sięgnięcia po temat «Książki czasu przemian». W swojej pracy starałam się zastanowić nad tym, jak przezwyciężyć«kulturę fragmentu», jak łączyć najnowsze zdobycze technologiczne, w tym Internet z książką, co robić, by promować książki w środowisku rodzinnym ucznia.
Zaczarowny świat książek
Przedstawiam program edukacji czytelniczo-artystycznej, który realizowano w formie wolontaristu w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.