Tag: konspekt

Ludzie są różni
Dostrzeganie i akceptowanie przez dzieci podobieństw i różnic między ludźmi. Scenariusz zajęć z dziećmi pięcio- sześcioletnimi.
Rozpoznajemy i nazywamy uczucia
Uświadomienie dzieciom, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia. Konspekt zajęć dla grupy sześcioletnej.
Pierścienice — małe zwierzeta lądowe...
Przedstawiam konspekt lekcji przyrody dla klasy VI szkoły podstawowej rozpoczynającej omawianie tematyki: Bezkręgowce lądowe.
Lekcja powtórzeniowa o sztuce baroku i klasycyzmu
Scenariusz lekcji powtórzeniowej o sztuce baroku i klasycyzmu dla klasy III gimnazjum pod kątem hospitacji diagnozującej z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych.
Sztuka starożytnej Grecji
Scenariusz lekcji plastyki o sztuce starożytnej Grecji dla klasy I gimnazjum.
Are Men from Mars and Women from Venus?
Lekcję, której konspekt prezentuję, przeprowadziłam w bieżącym roku szkolnym, jako lekcję koleżeńską. Przygotowując zajęcia, starałam się tak dobrać tematykę, aby w jak największym stopniu zaangażować młodzież w ich przebieg. Osiągnęłam swój cel.Temat okazał się strzałem w dziesiątkę:) Przedstawiam zatem konspekt mając nadzieję, że komuś z Państwa się spodoba i posłuży, jako pomoc w przygotowaniu zajęć o podobnej tematyce.
How not to get lost (in London)? czyli jak nie zgubić się (w Londynie)?
Przedstawiam konspekt zajęć otwartych z języka angielskiego w klasie VI.
Gil - ptaszek zimowy
Przedstawiam scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej.
Christmas
Konspekt zajęć z języka angielskiegodla klasy III, szkoły podstawowej, o tematyce Bożonarodzeniowej. Zadaniem lekcji jest przybliżenie uczniom tradycji świąt w Polsce i zagranicą, zapoznanie ich z podstawowym słownictwem związanym ze świętami oraz zaznajomienie z piosenkami typowymi dla Bożego Narodzenia. Konspekt jest napisany w oparciu o program wydawnictwa Macmillan— Superworld.
Położenie i podział administracyjny Polski
W ramach powtórzenia informacji o naszym kraju można przeprowadzić lekcję z mapami. Uczniowie ponanaja mapy krajobrazowe, administacyjne i tematyczne Polski.
Nie jesteś sam…
Konspekt godziny do dyspozycji wychowawcy (GDDW) przeprowadzonej w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego. Tematem lekcji są zagadnienia związane z identyfikacją problemów życiowych, radzeniem sobie z nimi, poszukiwaniem pomocy i jej udzielaniem.
Minikoszykówka
Przedstawiam scenariusz zajęć z wychowania fizycznego dotyczący nauki kozłowania piłki.
Jezus uwalnia od grzechu
Proponuję konspekt lekcji religii przzeznaczony do realizacji w klasie piątej. Konspekt oparłam na programie oraz podręczniku metodycznym wydawnictwa WAM.
Krakowiak i inne tańce narodowe
Zajęcia te są przykładem prostego wykorzystania nabytych wcześniej przez dzieci umiejętności, wiadomości z dziedziny muzycznej.Jednocześnie przebieg i działania uczniów są skierowane na bardziej kreatywne rozwiązania oraz na kształtowanie pozytywnych postaw podczas współdziałania w grupie.
Grupy ekologiczne ptaków
Dlaczego ptaki latają i bezbłędnie wracają na miejsce swego urodzenia? To pytania, na które uczniowie klas 6 otrzymają odpowiedź podczas realizacji poniższego konspektu lekcji.
Utrwalenie pisowni wyrazów z ó i u — zabawy ortograficzne
Wielu uczniów ma problemy z poprawną pisownią. Aby wspomóc naukę ortografii w kl. II- III napisałam i realizowałam program ortograficzny pt. Wędrówki z Zuzią i Maxem. Chciałabym zaprezentować jeden ze scenariuszy zajęć, dzięki którym dzieci poprzez zabawę utrwalały pisownię wyrazów zó i u.
Wszyscy jesteśmy powołani do misji
Pracuję w Gimnazjum w Pieckach. Zamieszczony konspekt można przeprowadzić w Tygodniu Misyjnym w klasach I-III gimnazjum.
Podróż do krainy dorosłości
Przedstawiamy scenariusz przeznaczony do realizacji podczas zajęć terapeutycznych z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim.
Mój przyjaciel pies
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dało mi dużo satysfakcji, pozwoliło upewnić się, że posiadam umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi. Nauczyciele na pewno wyniosą korzyści z moich działań.
Budowa i zasada działania transformatora
Scenariusz lekcji z fizyki dla liceum z zastosowaniem metody aktywizującej.
Wprowadzenie struktury I can.../ I can't
Proponuję scenariusz zajęć do wykorzystania na lekcji języka angielskiego w kl. II szkoły podstawowej. Napisany został w oparciu o program i podręcznik wydawnictwa OUP— Stardust II
Rola Papkina w Zemście
Konspekt jest propozycją omówienia postaci Papkina w «Zemście» A. Fredry. Utrwala umiejętność charakteryzowania postaci a także umiejętność redagowania opinii z uzasadnieniem.
W gabinecie lekarskim
Konspekt zajęć dla I etapu edukacyjnego. Opracowany zgodnie z metodą ośrodków pracy, wykorzystywaną w szkolnictwie specjalnym.
Konstytucja 3 Maja — próba przebudowy Rzeczypospolitej
Scenariusz do realizacji na lekcji historii w II klasie gimnazjum. Ma na celu ukazanie pracy Sejmu 4-letniego nad wielkim dziełem, jakim była próba przebudowy Rzeczypospolitej oraz omówienie zmian, jakie niosło ze sobą uchwalenie konstytucji.
Zgubny nałóg – palenie tytoniu
Scenariusz do wykorzystania na godzinie wychowawczej w gimnazjum. Może stanowić element działań związanych z realizacją programu profilaktycznego— profilaktyki uzależnień.
Równania trygonometryczne
Mój konspekt jest przeznaczony dla drugiej klasy licuem ogólnokształcącego, realizującej zakres rozszerzony z matematyki. Był wykorzystany na lekcji poddanej hospitacji diagnozującej.
Jak radzić sobie ze stresem
Już od kilku lat nasza szkoła jest organizatorem Konferencji, na które zapraszamy uczniów gimnazjum wraz z opiekunami ze szkół, skąd pochodzą nasi uczniowie. W poprzednich latach byłam ich współorganizatorem, w tym roku jednak wystapiłam w roli organizatora. Przedstawiam państwu konspekt zajęć, który opracowałam, a przeprowadziły go moje uczennice z klasy II LO o ukierunkowaniu psychoedukacyjnym.
Rozwijamy mowę i myślenie - zajęcia logorytmiczne
Przedstawiam konspekt zajęć do własnego programu logopedycznego «Wspieranie rozwoju mowy u młodszych dzieci szkolnych». Program realizowany jest w świetlicy szkolnej jeden raz w tygodniu.
Rzeczownik, czasownik i przymiotnik – rozwijamy słownictwo
Konspekt zajęć realizowany według własnego programu dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu.
Demokracja, konstytucja, systemy władzy
Zamieszczam zestaw konspektów na temat demokracji, które można wykorzystać na lekcji wiedzy o społeczeństwie. Pierwszy wyjaśnia zasady funkcjonowania demokracji i czym jest państwo demokratyczne. Drugi konspekt zawiera wiadomości ogólne na temat Konstytucji RP, wraz z rysem historycznym polskich konstytucji. Kolejne scenariusze zajęć dotyczą zagrożeń, jakie czyhają na demokracje oraz systemów władzy— porównanie demokracji z totalitaryzmem i autorytaryzmem. Konspekty były przeze mnie wielokrotnie wykorzystywane podczas pracy z gimnazjalistami oraz ze studentami, podczas prowadzenia przez nich praktyk w gimnazjum.
Różnicowanie słuchowe i próby naśladowania odgłosów przyrody – pogoda
Konspekt zajęć dla uczniów grupy rewalidacyjnej z niepełnosprawnością znaczą i głęboką oraz niepełnosprawnością ruchową (dzieci na wózkach).
Rachunek sumienia
Przedstawiam scenariusz katechezy dla klasy drugiej.
Salomon buduje Bogu świątynię
Przedstawiam scenariusz katechezy do wykorzystania w pracy z klasami trzecimi.
Zastosowanie objętości figur obrotowych do obliczania pojemności naczyń
Konspekt przeznaczony jest dla klasy trzeciej technikum realizującej zakres podstawowy z matematyki. Głównym celem lekcji jest kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej.
Christmas in Britain and USA
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego dla klas gimnazjum, przeznaczony dla uczniów na poziomie pre-intermediate lub intermediate.
Kardynał Stefan Wyszyński
Cykl czterech lekcji wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej przybliżając osobę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, opracowanych z okazji nadania imienia szkole. Celem lekcji było ukazanie postaci Kardynała jako osoby godnej do naśladowania, którego świadectwo życia oraz twórczość stanowią nieprzemijające wartości w życiu młodych ludzi.
Wzmacnianie mięśni (mm) posturalnych poprzez specjalistyczne ćwiczenia oraz gry i zabawy ruchowe
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w ZSZ specjalnych. Ukończyłam studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na AWF-ie w Katowicach. Pragnę przedstawić moim koleżankom i kolegom tok lekcji dla pleców okrągłych.
Otoczmy troską życie
W nawiązaniu do hasła obecnego Roku Kościelnego chcę uprzedzić młodzież o zagrożeniu niszczenia życia tkwiące w narkotykach i wskazać jedną z dróg wyjścia z problemu narkotykowego.
After school
Scenariusz lekcji języka angielskiego w kl. III szkoły podstawowej.
Food
Lekcja przeprowadzona w kl II szkoły podstawowej.
Wie ist das Wetter?
Konspekt lekcji języka niemieckiego poświęconej prognozie pogody.
Sceny z życia Związku Zbieraczy Kitu
Przedstawiam konspekt zajęć dla klasy V opracowany na podstawie fragmentu powieści F. Molnara «Chłopcy z Placu Broni».
Umiem nazywać i rozumiem swoje emocje
Niniejszy konspekt zajęć wychowawczo– profilaktyczny jest scenariuszem zajęć, którego głównym celem jest kształtowanie umiejętności rozumienia, oceniania i wyrażania uczuć przez dzieci. Przeznaczony jest dla grupy 8-latków.
Płynie Wisła, płynie
Temat przeznaczony jest na dwa zajęcia dydaktyczne w grupie 6-latków.
Liczba mnoga rzeczowników
Lekcja języka niemieckiego wprowadzająca zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników przeprowadzona w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu w klasie I.
Środek symetrii figury
Przedstawiam scenariusz mojej lekcji w klasie pierwszej gimnazjum. Jest to lekcja matematyki o temacie: «Środek symetrii figury» wraz z dołączoną prezentacją.
Podsumowanie wiadomości o układzie nerwowym człowieka
Konspekt dla szkoły średniej do lekcji podsumowującej wiadomości o układzie nerwowym prowadzonej metodą argumentacji poglądów z elementami oceny koleżeńskiej uczniów.
Płazy piękne a niepoznane
Konspekt dla szkoły średniej do lekcji podsumowującej wiadomości o biologii płazów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Tam, gdzie szumi las
Proponuję państwu scenariusz lekcji przyrody, przygotowany w celu realizacji modułu 4— Optymistycznej Strefy Oświatowej, czyli «Prezentacja wiedzy».
Ruch jednostajny po okręgu
Przedstawiam scenariusz zajęć z fizyki w gimnazjum.
Moje wartości
Wartości są regulatorami ludzkich poczynań. Zajęcia te uwrażliwiają uczniów na ich własny system wartości oraz uświadamiają, że wartości nie są po to by utrudniać życie, ale po to by je porządkować i pomagać.
Analiza rozproszenia
Analiza rozproszenia— konspekt lekcji + prezentacja multimedialna to materiał przeznaczony do wykorzystania na lekcji matematyki, statystyki i ekonomiki. zawiera konspekt lekcji oraz prezentację multimedialną zawierająca definicje i wskaźniki stosowane w analizie rozproszenia. Przykładowe zadania i interpretacja uzyskanych wyników pozwalają na lepsze zrozumienie treści materiału
Konstrukcje nośne budynków
Scenariusz dotyczy zajęć edukacyjnych z konstrukcji w klasie II technikum drzewnym.
Znakowanie, pomiar materiałów tartych
Scenariusz dotyczy zajęć z technologii i materiałoznawstwa w klasie I ZSZ o specjalności stolarz.
Podróż w krainę bajek
Świat bajek jest dla dzieci okazją do pobudzania wyobraźni a zarazem daje możliwość aktywności werbalnej, wzbogacania wiedzy w miły i przystępny sposób, daje upust emocjom oraz uczy zainteresowania dzieci książką.Tematyka związana z bajkami jest często wykorzystywana w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym dlatego pragnę przedstawić scenariusz o takiej właśnie tematyce.
Nikotynizm, alkoholizm — dlaczego groźne?
Przedstawiam scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum.
W krainie Pani Wiosny
Poniższe zajęcie przeprowadziłam w grupie dzieci 4-letnich. Było to zajęcie otwarte dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Głównym jego celem było pokazanie koleżankom różnych aktywizujących metod pracy.
Świtezianka jako ballada
Propozycja trzech lekcji języka polskiego dotyczących analizy ballady «Świtezianka» Adama Mickiewicza.
Wykorzystanie filmu na lekcji języka angielskiego
Scenariusz zajęć dotyczy wykorzystania filmu na lekcji języka angielskiego w celu poszerzenia wiedzy na temat kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii.
Nauka układu ćwiczeń na równoważni
Gimnastyka sportowa dla kobiet to czwórbój złożony z: ćwiczeń wolnych, ćwiczeń na poręczach asymetrycznych, skoku przez konia, ćwiczeń na równoważni. Podstawowym elementem nauki ćwiczeń na równoważni jest wprowadzenie ćwiczeń równowagi. Celem tych ćwiczeń jest nauczenie ćwiczących zachowania równowagi w różnych sytuacjach ruchowych, w których występują specyficzne zakłócenia równowagi. Mogą one być wywołane przyśpieszeniem w ruchu obrotowym czy też zakłóceniem równowagi w przestrzeni. Stosując ćwiczenia równoważne powinniśmy pamiętać o stopniowaniu trudności, zaczynając od ćwiczeń prostych do złożonych, wysokości na jakiej są wykonywane i czasu trwania tych ćwiczeń.
Modlitwa za zmarłych
Listopad to dobry czas na katechezę na temat zmarłych. Poniżej proponuję jedno z takich spotkań, oparte na bazie celebracji liturgicznej.
Konlikty w rodzinie
Różnica zdań między osobami może przerodzić się w konflikt. Konflikt wymaga rozwiązania i to w zależności od tego jakie to rozwiązanie będzie można mówić, że konflikt może osoby do siebie zbliżać albo oddalać. Ponizęj publikuję propozycję katechezy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej dotyczącą sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie.
Joga - sposób na stres
Zajęcia relaksacyjne, przeprowadzone w grupie internackiej dla starszych wychowanków w przedziale wiekowyn 15— 18 lat
Present Simple - questions
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej, napisany na podstawie podręcznika New Friends 1, podczas której uczeń poznaje zasady formułowania pytań i udzielania krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple.
Past Simple - to be
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej, napisany na podstawie podręcznika New Friends 2, podczas której uczeń poznaje zasady tworzenia czasu Past Simple od czasownika to be w formie twierdzącej i przeczącej, a także formułowania pytań oraz udzielania odpowiedzi w tym czasie.
Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny
Przedstawiam konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.
Mam swoje prawa
Wszystkie dzieci mają swoje prawa ale czy o tym wiedzą? Nasza w tym głowa, aby jak najwcześniej dowiedziały się,że mogą i powinny dbać o zaspokojenie własnych potrzeb.
Poznajemy zasady gry w obronie - zastawienie po rzucie i zbieranie piłki z tablicy
Przedstawiam plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym, dotyczący nauki elementów indywidualnej obrony w piłce koszykowej.
Nasze ulubione baśnie i bajki
Codzienne, głośne czytanie wychowankom literatury dziecięcej to trwały element w mojej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Dzieci lubią słuchać bajek, ale jeszcze bardziej lubią się bawić. Poniższe zajęcie jest przykładem połączenia tych dwóch czynności. Sześciolatki bardzo angażowały się do zaproponowanych zadań, przy których doskonale się bawiły.
Wiosna, lato, jesień, zima… to się nigdy nie zatrzyma
Jestem nauczycielem Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Zaproponowany konspekt ma obrazować możliwości różnorodnych form i metod pracy z dziećmi i jednocześnie zachęcić do ich stosowania.
Wiosna na łące — zajęcie ekologiczne
Jestem nauczycielem Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Nieustannie staram się poszukiwać nowych, ciekawych pomysłów i organizować sytuacje edukacyjne tak, aby aktywizowały ich twórczą aktywność. Każdy dzień pracy z dziećmi przynosi nowe pomysły i doświadczenia. Przedstawiam konspekt zajęcia o tematyce ekologiczno-przyrodniczej w grupie dzieci 5-6 letnich.