Tag: gry

Wzmacnianie mięśni (mm) posturalnych poprzez specjalistyczne ćwiczenia oraz gry i zabawy ruchowe
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w ZSZ specjalnych. Ukończyłam studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na AWF-ie w Katowicach. Pragnę przedstawić moim koleżankom i kolegom tok lekcji dla pleców okrągłych.
Gry na lekcjach matematyki
Artykuł w całości poświęcony zastosowaniu gier do pobudzania aktywności specyficznie matematycznych. Wskazuje istotne cechy gry, które odróżniają ją od zabawy. Podkreśla znaczenie przypadkowości w trakcie rozgrywki, wskazania zwycięzcy lub zwycięzkiej drużyny, wreszcie podaje przykłady gotowych gier i scenariuszy zajęć z ich wykorzystaniem.