Tag: gimnazjum

Polska w okresie II wojny światowej - wersja A
Test mojego autorstwa, który wykorzystuje w pracy na zajęciach w gimnazjum. Publikacje zamieszczam w ramach działań dokonywanych w celu uzyskania awansu zawodowego.
Jeden z dziesięciu - znam lektury gimnazjalne
W przeddzień egzaminu gimnazjalnego przeprowadziłyśmy konkurs ze znajomości lektur.Został on ogłoszony dwa tygodnie wczesniej, wraz z regulaminem. Konkurs przeprowadzono w auli szkoły w obecności Dyrekcji szkoły, a także uczniów pozostałych klas gimnazjalnych. W miłej atmosferze i konwencji popularnego teleturnieju jeszcze raz uczniowie zmierzyli się z lekturami. Młodsi koledzy z zapałem kibicowali starszym kolegom. Był to czas mile i pozytecznie spędzony.
Konkurs ze znajomości lektur szkolnych w gimnazjum
Konkurs w formie testowej sprawdza znajomość treści i problematyki lektur omawianych w gimnazjum. Przewidziany był jako pierwszy etap— kolejne zrealizowałam w formie dłuższej pracy pisemnej i wypowiedzi ustnej. Test można wykorzystać jako materiał do lekcji powtórzeniowej przed egzaminem gimnazjalnym.
Oświecenie polskie w służbie narodu
Scenariusz przeznaczony do realizacji na lekcji historii w II klasie gimnazjum. Celem lekcji będzie ukazanie czasów stanisławowskich i roli króla w rozwoju oświaty i kultury w Polsce XVIII w. Na lekscji uczniowie poznają postacie związane z polskim oświeceniem.
Ja o sobie, ty o mnie
Scenariusz do realizacji na godzinie wychowawczej w gimnazjum. Sprawdza umiejętność znajomości samego siebie— swoich cech charakteru, wad, zalet, zainteresować.
Alkoholizm - brońmy się przed uzależnieniem
Przedstawiam konkurs wiedzy o alkoholiźmiedla uczniów gimnazjum.
Jak radzić sobie ze stresem
Już od kilku lat nasza szkoła jest organizatorem Konferencji, na które zapraszamy uczniów gimnazjum wraz z opiekunami ze szkół, skąd pochodzą nasi uczniowie. W poprzednich latach byłam ich współorganizatorem, w tym roku jednak wystapiłam w roli organizatora. Przedstawiam państwu konspekt zajęć, który opracowałam, a przeprowadziły go moje uczennice z klasy II LO o ukierunkowaniu psychoedukacyjnym.
Demokracja, konstytucja, systemy władzy
Zamieszczam zestaw konspektów na temat demokracji, które można wykorzystać na lekcji wiedzy o społeczeństwie. Pierwszy wyjaśnia zasady funkcjonowania demokracji i czym jest państwo demokratyczne. Drugi konspekt zawiera wiadomości ogólne na temat Konstytucji RP, wraz z rysem historycznym polskich konstytucji. Kolejne scenariusze zajęć dotyczą zagrożeń, jakie czyhają na demokracje oraz systemów władzy— porównanie demokracji z totalitaryzmem i autorytaryzmem. Konspekty były przeze mnie wielokrotnie wykorzystywane podczas pracy z gimnazjalistami oraz ze studentami, podczas prowadzenia przez nich praktyk w gimnazjum.
Christmas in Britain and USA
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego dla klas gimnazjum, przeznaczony dla uczniów na poziomie pre-intermediate lub intermediate.
Test sprawdzający z biologii
Jest to test standaryzowany jednostopniowy 12-zadaniowy z zakresu: komórka, tkanki, układ mięśniowo-szkieletowy, układ pokarmowy przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Całoroczny sprawdzian z fizyki dla klasy I gimnazjum
Chciałybyśmy przedstawić test roczny z fizyki dla klasy I PG. Obejmuje on działy«Kinematyka» i«Dynamika». Posiadamy także testy z tego zakresu o obniżonym stopniu wymagań oraz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Joanna Ambrożewicz i Marzena Kardasz
Rozmowa mistrza Polikarpa i mistrza Mirone ze śmiercią
Scenariusz jest propozycją zajęć koła polonistycznego dla uczniów gimnazjum.
Ruch jednostajny po okręgu
Przedstawiam scenariusz zajęć z fizyki w gimnazjum.
Test gramatyczny-Perfekt
Test gramatyczny przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, w celu sprawdzenia stopnia opanowania i posługiwania się czasem przeszłym Perfekt w j. niemieckim
Refleksje o człowieczeństwie zawarte w wierszu Edwarda Stachury pt. "Człowiek człowiekowi..."
Konspekt lekcji w kl. III gimnazjum, ciekawe wykorzystanie współczesnej poezji do przyswojenia pojęcia paralelizmu.
Władza wykonawcza - sprawdzian wiadomości z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum
Sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum klasa II. Sprawdzian dotyczy władzy wykonawczej. Łączna ilość punktów do zdobycia to 23. Można go wykorzystać również jako podsumowanie omówionej tematyki.
Autorski program koła biologicznego
Program koła biologicznego przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum szczególnie zainteresowanych biologią, ale również dla takich, którzy mają trudności i chcieliby trochę bardziej się z biologią„oswoić”. Wpływa więc na podniesienie jakości pracy szkoły.
Tematyka godzin wychowawczych — klasa 2 gimnazjum.
Służę gotowym planem godzin wychowawczych :)) To dopiero podstawa do tworzenia planu wynikowego.
Plan pracy wychowawczej — klasa 1 gimnazjum
Zaczynasz pracę w gimnazjum? Będziesz wychowawcą klasy? Nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z mojej propozycji :)))
Program poprawy efektywności wychowania
Program poprawy efektywności wychowania opracowany dla gimnazjum nr 22 w Warszawie.Program powstałprzy współpracy nauczyciela matematyki i pedagoga szkolnego.
Królestwo Polskie w XVI wieku
Test z historii dedykowany dla klasy II gimnazjum. Może być wykorzystany po zrealizowaniu rozdziału Jagiellonowie z wydawnictwem Juka.
Życie społeczeństwa średniowiecznego
Test może być wykorzystany do pracy z wydawnictwem Juka. Przewidziany jest dla klas I po realizacji rozdziału o średniowieczu.
Program "Matematykę można polubić"
Program «Matematykę można polubić» jest skierowany do uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu materiału oraz dla tych którzy interesują się matematyką.
Rozbiory Polski — sprawdzian wiadomości z historii dla gimnazjum
Test może być wykorzystany do pracy z wydawnictwem Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Przewidziany jest dla klas II gimnazjum.
Co to jest stres? Oznaki stresu
Przedstawiam scenariusz godziny wychowawczej w gimnazjum.
Program zespołu wyrównawczego z matematyki
Opracowany program służył mi do pracy na zajęciach wyrównawczych z uczniami klasy pierwszej gimnazjum, mającymi trudności w nauce matematyki.
Im Zoo
Ciekawa utrwalająca leksykę z zakresu zwieząt w zoo, przeznaczona nie tylko dla szkoły podstawowej, również dla uczniów na wyższych etapów uczących się w kursie początkującym. W załączniku 1 przedstawione kolorowe obrazki i tabelki.
Ostern
Ciekawe zajęcia okresu wielkanocnego. Kolorowe obrazki zawarte są w załączniku.
"Jestem szlachcic, jestem Polak" - droga od rodów do narodu w "Panu Tadeuszu"
Lekcja przedstawiająca szlachtę scharakteryzowaną w «Panu Tadeuszu» A.Mickiewicza. Scenariusz oparty na treściach zawartych w podręczniku «Między tekstami» WSiP-u.
Charakterystyka haseł polskich pozytywistów
Lekcja prezentująca hasła polskich pozytywistów, opiera się na metodzie JISGAW. Pomysł zaczerpnięty z ksążki «Pamiętajcie o ogrodach» — scenariusze lekcji.
Sole wokół nas
Przedstawiam scenariusz zajęć z chemii dla klasy II gimnazjum. Uczniowie w sposób doświadczalny poznają właściwości podstawowych soli (stan skupienia, barwę, rozpuszczalność w wodzie, pH). Poznają nazwę zwyczajową i zastosowanie soli.
12 prac Heraklesa
Scenariusz jest ilustracją mitologicznej opowieści o Heraklesie. Przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Przedstawienie było częścią lekcji otwartej, poświęconej postaciom mitologicznym.
Scenariusz ślubowania klasy I gimnazjum — Święto Kota
Jestem nauczycielem języka polskiego i informatyki w Publicznym Gimnazjum w Szastarce. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego PG organizuję ślubowanie klas pierwszych gimnazjum, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszego Zespołu Szkół. W roku szkolnym 2008/2009 impreza nosiła tytuł «Święto Kota».