Tag: diagnoza

Diagnoza klasy III technikum i opis postępowania korekcyjnego
Pełnienie funkcji wychowawcy uważam za szczególną okazję oddziaływania na kształtowanie charakteru i postaw młodzieży. Aby oddziaływanie wychowawcze było skuteczne, niezbędnym warunkiem jest przeprowadzenie diagnozy klasy. Diagnozując klasę dowiemy się jakie panują w niej relacje, normy, role, jaki jest jej stosunek do wymagań szkolnych, jakie ma relacje z wychowawcą. Poznamy potrzeby grupy klasowej. Dzięki temu będziemy mogli podjąć właściwe działania wychowawcze, opracować programy wychowawcze zgodne z zainteresowaniami uczniów, ich rozwojem intelektualnym i emocjonalnym. Prezentowaną poniżej diagnozę przeprowadziłam w klasie III technikum gastronomicznego.
Diagnoza wstępna ucznia klasy I
Ocena przygotowania Dominiki do nauki w klasie pierwszej.
Diagnoza wstępna z języka polskiego uczniów klas czwartych
Uczeń przechodzący do drugiego etapu kształcenia jest narażony na wiele stresu. Nowa wychowawczyni, wielu nauczycieli i każdy chce sprawdzić umiejętności uczniów ze swojego przedmiotu. Pragnąc nieco zminimalizować poziom stresu czwartoklasistów, opracowałam diagnozę wstępną z języka polskiego w trzech etapach. Sprawdzenie umiejętności przeprowadza się w dwudniowych odstępach i powinno trwać nie dłużej niż 10-15 minut. Wyniki trzech etapów, po podsumowaniu, dadzą pełny obraz poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.