Tag: czytanie

Czytanie powieści przez uczniów szkół średnich
Napisana przeze mnie rozprawa doktorska nosi tytuł «Badania sprawności odbioru utworów literackich przez uczniów szkół średnich».
Spotkanie z logopedą
Artykuł, poświęcony wartościom, jakie niesie ze sobą czytanie książek, ukazał się w gazetce szkolnej Żaczek.
Christmas in Britain and USA
Jest to konspekt lekcji języka angielskiego dla klas gimnazjum, przeznaczony dla uczniów na poziomie pre-intermediate lub intermediate.