Tag: analiza

Kształcenie literackie w klasach I – III SP
Pierwsze lata kariery szkolnej dziecka są okresem największych zróżnicowań w stosunku do książki. Książka przestaje być zabawką– staje się narzędziem pracy. Czytanie, początkowo pojmowane w kategoriach zabawy, od tej chwili łączy się z nauką, a więc z przymusem, pracą i oceną. Niestety nie każde dziecko potrafi sprostać wymaganiom nauki szkolnej. Jest to moment przełomowy i przy niepowodzeniach może dojść do zniechęcenia. Dziecko poprzez szkołę zaczyna uczyć się obowiązkowości i sumienności. Skończył się czas nieustannej zabawy. Szkoła w początkowym okresie pobytu w niej dziecka powinna umiejętnie rozgraniczać obowiązki szkolne i zabawę, aby przejście do nowych warunków nie było źródłem stresu i strachu przed trudnymi do pokonania przeszkodami.
Analiza przypadku dziecka jąkającego się
W pracy przedstawiam proces diagnostyczny i moje oddziaływania terapeutyczne w stosunku do Jakuba— ucznia klasy czwartej, który od około roku jąka się. Przeprowadzona, wieloaspektowa diagnoza pozwoliła mi poznać mechanizm powstania jąkania u tego chłopca i jego uwarunkowania. Pozwoliło mi to właściwie zaplanować i prowadzić terapię. Moje działania nie są jeszcze zakończone jednak efekty już są widoczne…
Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na proces rozwoju dziecka
Artykuł przeznaczony jest dla osób pracujących z małymi dziećmi. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi takich osób na związek zachowań dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, dzięki czemu osoby te będą umiały im pomóc.
Dziecko z zespołem nadpopbudliwości psychoruchowej
Do najczęściej spotykanych uogólnionych objawów zaburzeń dynamiki procesów nerwowych należy nadpobudliwość psychoruchowa dziecka, mająca swój początek zwykle w ciągu pierwszych 5 lat życia dziecka. W okresie przedszkolnym trudno ją jednak rozpoznać. Większość zachowań podobnych do nadpobudliwości mieści się bowiem w normie rozwojowej.
Jak pomóc uczniowi z problemami psychicznymi?
Kasia od samego początku nauki była uczennicą cichą, spokojną i zamkniętą w sobie.Nie stwarzała żadnych problemów wychowawczych, osiągała dobre wyniki w nauce.
Czynniki warunkujące rozwój społeczno - moralny dziecka
Niniejsza praca ukazuje rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym.
Wpływ internetu na dzieci i młodzież
Tekst poświęcony wpływowi Internetu na dzieci i młodzież szkolną. Wstęp stanowi krótka historia Globalnej Sieci. Skutki wpływu Internetu (podzielone na fizyczne i psychiczne) są dokładnie zaprezentowane i omówione. Praca obfituje w liczne przykłady i przypisy. Jej uzupełnieniem jest bogata bibliografia.
Eurosieroty — problem dzisiejszych czasów
W tym roku szkolnym przyszło mi się zmierzyć z problemem wynikającym z następstwami wyjazdu rodzica do pracy za granicę. Uczeń zaczął wagarować, drastycznie pogorszyły się jego oceny, stał się małomówny, zamknął się w sobie. Aby pomóc dziecku, jako wychowawca, podjęłam zdecydowane działanie.
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną – od podejścia tradycyjnego do alternatywnego
W artykule zostało opisane pojęcie niepełnosprawności intelektualnej oraz przedstawiono charakterystykę osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Artykuł przedstawia między innymi zmiany definicji niepełnosprawności intelektualnej na przestrzeni wieków oraz stosunek społeczeństwa do tego problemu.
Telewizja a dzieci
W związku z pojawiajacą się dużą agresją wśród dzieci postanowiłam zagłębić się w jej przyczyny. Jedną z nich okazał się wpływ telewizji. Wobec powyższego faktu przeprowadziłam badania wśród dzieci przedszkolnych i przestudiowałam dostępną na ten temat literaturę. Ze swoimi spostzreżeniami i refleksjami chciałam się podzielic z innymi.