Tag: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I semestr
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I semestr
Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
Jest to sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż został odbyty w okresie od 1 września 2007 do 31 maja 2010 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Jest to sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Katarzyny Ferdko nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Sprawozdanie jakie złożyłem po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Anna Nita
nauczyciel matematyki
VIII LO Samorządowego     
w Częstochowie
Sprawozdanie z realizacji PRZ
Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień naucyciela mianowanego (wychowawca świetlicy, pedagog).
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za trzeci rok stażu
Sprawozdanie, które publikuję dotyczy tylko trzeciego roku stażu na nauczyciela mianowanego. Był to czas związany ze zmianą miejsca zatrudnienia oraz poznawaniem specyfiki potrzeb środowiska lokalnego i rodzinnego moich przedszkolaków.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Sprawozdanie jest podsumowaniem działań przeze mnie realizowanych w trakcie stażu ujętych w moim planie rozwoju.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki