Tag: Scenariusz lekcji przyrody

Scenaiusz lekcji powtórzeniowej z przyrody dla klasy 5 z działu «Polska — moja ojczyzna»
Scenariusz lekcji przyrody przygotowany został do podręcznika«Przyrodo, witaj! 5» wydawnictwa WSiP, ale można go wykorzystać do każdego innego podręcznika podczas podsumowania działu o głównych miastach Polski. Lekcja pozwala utrwalić zdobyte wiadomości a także je poszerzyć. Lekcję najlepiej przeprowadzić w pracowni informatycznej.