Tag: Radosny uśmiech radosna przyszłość

Radosny uśmiech radosna przyszłość
Sprawozdanie z realizacji programu «Radosny uśmiech, radosna przyszłość» realizowanego w klasach I— III Szkoły Podstawowej W SOSW.