Tag: Program dodatkowych zajęć z informatyki

Informatyka z elementami przedsiębiorczości — program koła dla gimnazjum
Program dodatkowych zajęć z informatyki z elementami przedsiębiorczości rozwijających kompetencje kluczowe. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne. Mają na celu kształtowanie świadomego wykorzystywania multimedialnych źródeł informacji, wykorzystanie różnorodnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia zawodowego i społecznego.