Tag: Program autorski zajęć z matematyki - szkoła ponadgimnazjalna

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy III liceum — przygotowanie do matury
Program zajęć fakultatywnych postanowiłam napisać w celu usystematyzowania i uporządkowania treści programowych z matematyki. Pomoże to uczniom w systematycznym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, egzaminu na wyższe uczelnie, a nauczycielowi w umiejętnym kierowaniu tym procesem.