Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zabawa badawcza «Co tak wieje?»

Data dodania: 2017-08-07 22:16:53
Autor: Ewa Kiśluk

Scenariusz zajęć — budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym w formie zabawy

Grupa 5 i 6 latków

Temat dnia: Wiosenny wiatr.

Temat zajęć:  Zabawa badawcza „Co tak wieje?”

 Cel główny:

- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym 

 Cele szczegółowe:

- dziecko potrafi obserwować i opisywać otoczenie 

-zna właściwości powietrza na podstawie doświadczeń i obserwacji

- zna pozytywne i negatywne oddziaływanie wiatru na środowisko

- aktywnie uczestniczy w zajęciach - wykonuje doświadczenia z wiatrem


METODY PRACY:
- metody aktywizujące: postawy twórczej, samodzielnych doświadczeń
- metody problemowe

FORMY PRACY:
- grupowa

 - indywidualna

Środki dydaktyczne:
naczynie z wodą, słomki, balon, wata, ilustracje związane z pozytywnym i negatywnym oddziaływaniem wiatru, nagranie odgłosów wiatru, kartki papieru do zrobienia wachlarzy, zagadka słowna

PODSTAWA PROGRAMOWA:
1.1., 1.2., 3.1., 4.1., 4.3., 5.4., 11.1., 14.3., 14.6.    


Przebieg zajęć:

1) Wysłuchanie zagadki- wprowadzenie do tematu

Nauczycielka mówi do dzieci: Chciałabym Was zapytać, czy znacie odpowiedź na tę zagadkę.
Nie ma ust, a dmucha,
Nie ma skrzydeł, a leci.
Czasem mrozi, czasem chucha,
Co to, czy odgadną dzieci?

Dzieci podają odpowiedź WIATR . Prowadząca mówi dzieciom, że w dniu dzisiejszym będzie mowa o tym zjawisku atmosferycznym.

Rozpoznawanie odgłosów wiatru nagranych na taśmie.


2) Zapoznanie dzieci z właściwościami powietrza.

a) Dzieci wspólnie z nauczycielem wykonują doświadczenie ze słomkami do napojów. Dmuchają przez słomki na swoje dłonie.

- Co czuliście na dłoniach, kiedy dmuchaliście na nie przez słomki?

 

b) Dzieci zanurzają końce słomek w kubeczkach z wodą i dmuchają w nie.

- Skąd wzięły się w wodzie bąbelki? Wniosek: ruch powietrza wywołuje fale na wodzie 

Po udzieleniu przez dzieci odpowiedzi nauczyciel...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !