Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

konspekt zajęć

Data dodania: 2017-06-08 21:05:00


 Konspekt zajęć przeprowadzonych  w świetlicy szkolnej

Warszawa, 30.03.2017r.

 

Konspekt zajęć przeprowadzonych

 w świetlicy szkolnej

(klasa IId)

 

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 257 w Warszawie

Temat ośrodka: Apetyt na świat

Temat dnia: Czym jest tolerancja?

Czas: 45 minut

Cel ogólny:

 • Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

Cele operacyjne:

Uczeń powinien:  

 • rozumieć pojęcie tolerancji i potrafić je zdefiniować, 
 • uświadomić sobie znaczenie tolerancji i konsekwencje jej braku,  
 • być wrażliwym na odmienność innych postaw,  
 • unikać nietolerancyjnych zachowań,
 • rozbudzić twórcze myślenie,
 • efektywnie współpracować w grupie
 • ćwiczyć umiejętność prowadzenia kulturalnej dyskusji

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa

 

Metody:

 • pogadanka
 • opis
 • burza mózgów
 • problemowa
 • praktyczna (realizacji zadań wytwórczych)

 

Środki dydaktyczne:

kolorowe kartki, pastele, flamastry,

 

Przebieg...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !