Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy 4

Data dodania: 2017-05-29 17:32:36
Autor: Marta Brejnak

Scenariusz zajęć z j. angielskiego dla kl. 4, której głównym celem jest: powtórzenie słownictwa niezbędnego w codziennej komunikacji, powtórzenie podstawowych konstrukcji gramatycznych — użycie czasu present simple oraz kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

 

 

Przedmiot: Język angielski

Temat: Check activities. Ćwiczenia utrwalające.

Klasa: IVc

Data: 25.05.2017 r.

Nauczyciel: Marta Brejnak

 

Cele ogólne:

- powtórzenie słownictwa niezbędnego w codziennej komunikacji;

- powtórzenie podstawowych konstrukcji gramatycznych-użycie czasu present simple

- kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

 

Cele operacyjne:

-uczeń wykorzystuje słownictwo z poprzednich lekcji dotyczące rutynowych czynności

-uczeń potrafi stosować czas present simple  w twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach;

-uczeń potrafi powiedzieć o swoim rutynowym dniu

 

Metody:

      -   komunikacyjna,

-          audiolingwalna,

-          bezpośrednia,

-          praktycznego działania.

 

 

 

Środki dydaktyczne:

-          Prezentacje multimedialne pomagające utrwalić  wcześniej wprowadzone słownictwo-prezentacja dotycząca przedmiotów w klasie;

-          Kserokopie ćwiczeń, piosenek;

-          Pudełko z przedmiotami

-          Multimedia-piosenka.

 

Formy pracy:

-          praca indywidualna,

-          praca zbiorowa,

-          praca w parach,

-          praca  w grupach.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

 

I  WSTĘP (WPROWADZENIE)

 

1)     Zapoznanie z tematem, celami lekcji.

Nauczyciel mówi, czego będzie dotyczył temat lekcji, mówi, iż na dzisiejszej lekcji powtórzymy słownictwo poznane na wcześniejszych lekcjach oraz powtórzymy konstrukcje gramatyczne (dotyczące czasu present simple) ułatwiające codzienną komunikację.

 

II FAZA GŁÓWNA

 

  1. Nauczyciel pokazuje prezentację multimedialną z rutynowymi czynnościami, uczniowie nazywają je, a te których nie znają, nazywa nauczyciel, a uczniowie powtarzają chóralnie.
  2. Uczniowie pracują w 3-4 osobowych grupach, mają za zadanie ułożyć przysłówki częstotliwości w kolejności od najrzadziej pojawiającej się czynności

 

never

sometimes

often

usually

always

 

Następnie uczniowie pracują w tych samych grupach ukladając zdania z przysłowkami częstotliwości.

 

  1. Uczniowie otrzymują kserokopie dotyczące nazw codziennie wykonywanych czynności, które muszą uzupełnić odpowiednim czasownikiem

 

go home

………………… a shower

………………….. breakfast

…………………..your homework

…………………...up

…………………..my hair

 

 

  1. Uczniowie pracują w 3 - 4 osobowych grupach, otrzymują karteczki z rozsypaną zdaniową

I

never

go

to

school

on

Sunday

 

He

is

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !