Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz zajęć z j. angielskiego dla kl. 4

Data dodania: 2017-05-21 00:30:53
Autor: Marta Brejnak

Scenariusz zajęć z j. angielskiego dla kl. 4, której głównym celem jest: powtórzenie słownictwa niezbędnego w codziennej komunikacji, powtórzenie podstawowych konstrukcji gramatycznych-użycie czasownika ‘to be’ oraz kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

 

 

Przedmiot: Język angielski

Temat: Revision. Powtórzenie

Klasa: IVc

Data: 27.10.2016 r.

Nauczyciel: Marta Brejnak

 

Cele ogólne:

- powtórzenie słownictwa niezbędnego w codziennej komunikacji;

- powtórzenie podstawowych konstrukcji gramatycznych-użycie czasownika

‘to be’;

- kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

 

Cele operacyjne:

-uczeń wykorzystuje słownictwo z poprzednich lekcji dotyczące przedmiotów w klasie;

-uczeń zna nazwy miesięcy i układa je w kolejności chronologicznej;

-uczeń umie podać godzinę;

-uczeń potrafi stosować konstrukcje gramatyczne dotyczące czasownika „być” w czasie teraźniejszym-twierdzenia i przeczenia;

-uczeń potrafi utworzyć liczbę mnogą do podanych rzeczowników;

-uczeń potrafi powiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach.

 

Metody:

      -   komunikacyjna,

-         audiolingwalna,

-         bezpośrednia,

-         gry i zabawy dydaktyczne,

-         praktycznego działania.

 

Środki dydaktyczne:

-         Prezentacje multimedialne pomagające utrwalić  wcześniej wprowadzone słownictwo-prezentacja dotycząca przedmiotów w klasie;

-         Kserokopie ćwiczeń, piosenek;

-         Karty do quiz;

-         Multimedia-piosenki.

 

Formy pracy:

-         praca indywidualna,

-         praca zbiorowa,

-         praca w parach,

-         praca  w grupach.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

 

I  WSTĘP (WPROWADZENIE)

 

1)   Zapoznanie z tematem, celami lekcji.

Nauczyciel mówi, czego będzie dotyczył temat lekcji, mówi, iż na dzisiejszej lekcji powtórzymy słownictwo poznane na wcześniejszych lekcjach oraz powtórzymy konstrukcje gramatyczne ułatwiające codzienną komunikację.

 

II FAZA GŁÓWNA

 

  1. Nauczyciel pokazuje prezentację multimedialną z przedmiotami znajdującymi się w klasie, uczniowie nazywają je, a te których nie znają, nazywa nauczyciel, a uczniowie powtarzają chóralnie.
  2. Uczniowie otrzymują kserokopie zawierające godziny – uczniowie zapisują słownie która jest godzina.

 

7.00-…………………………………….

9.15-…………………………………….

10.20-………………………………..…

5.30-……………………………………

8.40-…………………………………….

 

  1. Uczniowie pracują w 3 - 4 osobowych grupach, otrzymują karteczki z miesiącami, które mają ułożyć w kolejności chronologicznej.

 

January

February

March

April

May

June

July

August

Septemebr

October

November

December

 

  1. Uczniowie otrzymują kserokopie z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, do których to mają dopisać rzeczowniki w liczbie mnogiej. Wyjaśniają zasady tworzenia liczby mnogiej.

 

a bag-………………………….

a...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !