Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wstęp do architektury awangardowej pierwszej połowy XX w. — konspekt lekcji

Data dodania: 2017-05-17 11:52:01

Konspekt dedykowany jest nauczycielom średnich szkół plastycznych, jak też pracujących w innych typach szkół, przygotowujących Uczniów do matury z historii sztuki.

Temat lekcji: Wstęp do architektury awangardowej pierwszej połowy XX w.

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Wstęp do architektury awangardowej pierwszej połowy XX. Praca z materiałem ilustracyjnym. Analiza dzieł.

 

CEL OGÓLNY:

- zapoznanie uczniów z kształtem i charakterem architektury awangardowej 1 poł. XX w., nazwiskami najwybitniejszych artystów i wybranymi dziełami

- powtórzenie wiadomości

 

CELE OPERACYJNE:

 

Uczeń pamięta:

- pojęcia: funkcjonalizm, konstruktywizm, architektura „skóry i kości”, słupy-piloty;

- pięć tez wg Le Corbusiera (na razie w sposób ogólny);

- nazwiska artystów i wybrane dzieła


Uczeń rozumie:

- znaczenie poznanych pojęć

 

Uczeń potrafi:

- wskazać przykłady budowli konstruktywistycznych;

- zanalizować proces rozwoju architektury nowoczesnej na podstawie materiału ilustracyjnego;

- dokonać analizy porównawczej architektury eklektycznej, secesyjnej i awangardowej;

- dokonać oceny działalności artystów-architektów i ich nowatorstwa w dziedzinie architektury

 

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:

- przygotowane przez nauczyciela papierowe plansze prezentujące wybrane zabytki architektury 1 poł. XX w., zamieszczone w kolejności chronologicznej (spis zabytków – patrz poniżej, punkt: Realizacja nowego tematu), mogą to być wydrukowane komplety luźnych zdjęć (ewentualnie prezentacja w formacie Power Point) - w proces przygotowania materiałów można zaangażować chętnego Ucznia; ilość gotowych zestawów zależy od możliwości organizacyjnych i technicznych (np. po komplecie na ławkę)

 

METODY PRACY:

 

- praca pod kierunkiem nauczyciela z przygotowanymi planszami, rozmowa nauczająca ukierunkowana, dyskusja, krótka informacja wspomagana materiałem ilustracyjnym, zespołowa analiza i ocena

 

FORMY PRACY:

- praca zbiorowa (z całą grupą), indywidualna

 

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

Rekapitulacja wtórna

 

Przypominamy, jakie cele stawiali artyści konstruktywizmu rosyjskiego i holenderscy neoplastycy. Podajemy najważniejsze nazwiska i tytuły dzieł. Jak jest zbudowane dzieło konstruktywizmu i neoplastycyzmu?

 

Wprowadzenie do nowego tematu
 

Przypominamy, jaki charakter miała architektura końca XIX w. (Powstawały budowle o zabarwieniu eklektycznym, a także pierwsze architektoniczne owoce rewolucji przemysłowej. Wspominamy wieżę Eiffla i opisujemy jej konstrukcję. Zahaczamy o epokę secesji i budowle powstałe na przełomie wieków. Konstruujemy definicję pojęcia: architektura konstruktywistyczna, funkcjonalna, awangardowa).

 

Realizacja nowego tematu

 

1. Mamy już opanowane podstawowe wiadomości dotyczące architektury końca XIX w. i przełomu wieków. Teraz, na podstawie przygotowanych plansz zapoznamy się z najwybitniejszymi zabytkami 1 poł. XX w. i wspólnie ustalimy, jaki charakter nosi budownictwo nowej epoki.

Uczniowie powinni wyjąć brudnopisy i dokonywać samodzielnych, krótkich notatek (hasłowych) w trakcie wspólnej dyskusji.

 

2. Rozdajemy uczniom plansze z przedstawionymi 14 budowlami (np. 1 zestaw na ławkę).

 

3. Przyjrzyjmy się krótko planszom: czy zaprezentowanym budowlom można przypisać wspólny mianownik? Czy coś je łączy? A może się różnią?

(Elementy łączące to przede wszystkim geometryzacja form, kubiczność brył, akcenty poziome, np. w postaci pasów okien, duże przeszklone powierzchnie.

Elementy różniące: niektóre budowle mają bardziej fantazyjne kształty, są mniej kubiczne od pozostałych)

 

4. Omawiamy kolejno, ale w sposób ogólny zaprezentowane reprodukcje, przeprowadzamy krótką dyskusję:

 

nr 1 - F. L. Wright, Warren Hickox House w Kankakee, Illinois, 1900 r.:

Z jakimi terenami kojarzy się budowla? Jakie formy w niej przeważają? Czy zastosowano tutaj zdobnictwo? Czy pasuje do budownictwa końca XIX w.? Jaki ma rzut?

(Budowla pasuje do terenów zielonych, a nie do miejskiego zgiełku – stąd nazwa domu: „preriowy”. Nie posiada ozdób typowych dla eklektyzmu,  nie pasuje też do epoki rewolucji przemysłowej.  Jej forma jest „czysta”, konstrukcja czytelna, a ozdobą są plastycznie eksponowane proste dachy. Rzut jest rozczłonkowany: L, T, X.)

 

nr 2 – A. Gaudi, Casa Batllo w Barcelonie,  1902-07

Czy te dwie budowle może coś łączyć? (Tak, łączy je tzw. organiczność, lecz inaczej rozumiana.)

 

nr 3 – W. Tatlin, projekt pomnika III Międzynarodówki, 1919

Dlaczego dzieło znalazło się w naszym zestawie? Co wnosi do sztuki XX wieku?

 

nr 4 – W. Gropius i A. Meyer, Hala warsztatów fabryki „Fogus” w Afeld an der Leine w Niemczech, 1910-14

Czy w przypadku prezentowanego obiektu widać jakiś związek z poprzednim? (Tak, uwidoczniona jest konstrukcja dzieła, siatka poszczególnych kondygnacji.)

 

nr 5 – G. Rietvield, Willa w Utrechcie, 1924

Czy zaprezentowane dzieło typowe dla neoplastycyzmu pasuje swoim charakterem do konstruktywizmu niemieckiej fabryki?

 

nr 6 – F. L. Wright, Dom Charlesa Ennisa w Los Angeles, 1924

Czy zauważacie cechę odróżniającą budynek od pozostałych? (Do form czysto kubicznych dodano ornament ze sztuki Majów i Azteków, co świadczy, że artysta-konstruktywista interesuje się  przeszłością, sztuką dawną, lokalną.)

 

nr 7 - W. Gropius, Bauhaus, 1925-26

Dlaczego budynek znalazł się w zestawie obiektów?

 

nr 8 - Le Corbusier, willa Savoye w Poissy, 1929-31

Jakie są wasze pierwsze odczucia rodzące się podczas oglądania dzieła? Czy odpowiada swoim charakterem budowlom już omówionym? (Linie są bardziej płynne. Nauczyciel przekazuje informacje dotyczące tzw. 5 tez Le Corbusiera).

 

nr 9 – F.L.Wright, Dom Nad Wodospadem, Bear Run, Pensylwania, 1935-39

Czy zabytek pasuje swoją formą do któregoś z poprzednich? Jakie cechy reprezentuje?

(Ma formy kubiczne, ale jest organicznie zespolony z otaczającą zielenią. Pasuje do domu w Kankakee.)

 

nr 10 – F. L. Wright, zakłady Johnson Wax w Madison, Wisconsin, 1935-39

Porównajcie budowlę do wcześniej prezentowanych. (Ma charakter kubiczny, jednak posiada zaokrąglone naroża – dzięki temu odcina się od otoczenia, jakby izoluje od miejskiego zgiełku.)

 

nr 11 – L. M. van der Rohe, dom Edith Farnsworth w Plano, Illinois, 1946-51

Porównajcie obiekt z Willą Nad Wodospadem. (Oba zabytki są ściśle powiązane z przyrodą, ale charakteryzuje je konstruktywizm.)

      

 nr 12 – Le Corbusier, blok mieszkalny w Marsylii, 1947-52

 Czy zauważacie tutaj tzw. 5 tez le Corbusiera? Wymieńcie.

 

nr 13 – L. M. van der Rohe, apartamenty w Chicago, 1948-51

Porównajcie obiekty.

 

nr 14 – Le Corbusier, kaplica pielgrzymkowa Nôtre Dame du Haut w Ronchamp, 1950-55

Zabytek jest podsumowaniem naszych rozważań. Czym się charakteryzuje? (Jest najbardziej „rzeźbiarski”...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !