Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Present Simple/Present Continuous — kartkówka

Data dodania: 2017-05-16 19:49:47

Czasy teraźniejsze j. angielski — kartkówka

Ułóż pytania do podanych zdań twierdzących ( Present Simple ).

1. She often plays chess.        …………………………………………………..

2. Women often get flowers from men. ……………………………………….

3. Tommy and Nancy often watch TV. ………………………………………..

4. Boris speaks French and Russian. …………………………………………

5.Our daughter often goes to the cinema. ……………………………………

 

Wybierz poprawną formę czasownika:

  1. She ___ two languages.                      a) speaks b) speak .
  2.  John is a pilot. He ___ a plane.           a) fly b) flies
  3. They ___ English.                               a) learn b) learns.
  4. Henry ___ football.                             a) likes b) like
  5. She ___ here every day.                      a) comes b) come
  6. Jane is a teacher. She ___ Spanish.      a) teach b) teaches.
  7. I ___ tea to coffee.                             a) prefer b) prefers
  8. Jane is a teacher. She ___ French.       a)...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !