Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz lekcji j. angielskiego w gimnazjum z wykorzystaniem piosenki.

Data dodania: 2017-05-16 19:40:00
Autor: Katarzyna Fedczyszyn

Scenariusz lekcji j. angielskiego w gimnazjum

KONSPEKT LEKCJI                           

 

  1. PRZEDMIOT:                     J. angielski. 
  2. PROWADZĄCY:                Katarzyna Fedczyszyn 
  3. KLASA:                                I C    ( elementary )
  4. TEMAT:                               „Thank you” Dido – Listening.
  5. CZAS TRWANIA:              1 jednostka lekcyjna
  6. CELE LEKCJI:                 

 

Cele ogólne:

1) kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu w celu:

a)      rozumienia ogólnego sensu,

b)      wskazania określonych informacji;

 Cele szczegółowe:

1) uczeń potrafi określić główną myśl tekstu,

2) uczeń potrafi rozróżnić poszczególne części tekstu,

3) uczeń potrafi stwierdzić, czy słuchany tekst zawiera dane informacje i wskazać je,

4) na podstawie wysłuchanej piosenki uczeń potrafi uzupełnić luki w tekście,

5) uczeń potrafi wskazać przeciwieństwa podanych przymiotników;

 

  1. METODY DYDAKTYCZNE:      Praca z tekstem słuchanym.
  2. FORMY ORGANIZACJI:             Klasowo – lekcyjna.
  3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:         nagranie CD, kserokopie

10.PLAN LEKCJI:                              

 

1) Czynności organizacyjno- porządkowe.                                                  3 min

            2) Podanie tematu lekcji i jego analiza.                                                        2 min

            3) Rozwinięcie tematu lekcji.                                                                       37 min

            4) Podsumowanie lekcji.                                                                              3 min

 

  1. PRZEBIEG LEKCJI:

1) Czynności organizacyjno- porządkowe:

            - sprawdzenie obecności i wpisanie tematu lekcji do dziennika,

            2) Podanie tematu lekcji i jego analiza:

            - zapisanie tematu na tablicy; uczniowie zapisują temat w zeszytach,

            - skrótowe omówienie tematyki lekcji,

            - uświadomienie celów zajęć,

            3) Rozwinięcie tematu lekcji:

-          uczniowie otrzymują kserokopie z ćwiczeniami dotyczącymi tekstu piosenki Dido „Thank you”,

-          uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania i wykonują ćw.1. Uczniowie mają dwie wersje piosenki, lecz żadna z nich nie jest poprawna; słuchając pierwszej części nagrania  próbują ułożyć poprawną wersję piosenki;

-          ustne sprawdzenie ćw. 1,

-          ćw. 2 – uczniowie starają się odgadnąć zamazane słowa w tekście piosenki i

zapisują pełną wersję zamazanego tekstu w zeszycie,

-          w ćw. 3 uczniowie maja za zadanie dopasować przymiotniki o przeciwnym znaczeniu znajdujące się w tabelce,

-          ustne sprawdzenie ćwiczenia,

-          ćw. 4 polega na ułożeniu podanych słów w odpowiedniej kolejności w taki sposób aby otrzymać tekst refrenu piosenki,

-          uczniowie słuchając nagrania sprawdzają poprawność wykonanego zadania,

-          ćw. 5 – w trakcie słuchania nagrania uczniowie uzupełniają luki w drugiej części piosenki,

-          ustne sprawdzenie ćwiczenia,

-          wspólne śpiewanie piosenki;

-          ćw. dodatkowe – uczniowie układają zdania z przymiotnikami z ćw. 2;

5) Podsumowanie lekcji:

-          wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości związanych z tematem,

 

Thank you by Dido

My tea's gone cold, I'm wondering why I
Got out of bed at all
The morning rain clouds up my window
And I can't see at all
And even if I could it'd all be grey
But your picture on my wall
It reminds me that it's not so bad
It's not so bad

I drank too much last...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !