Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz zajęcia z wychowania muzycznego pt. «Zimowa podróż z muzyką»

Data dodania: 2017-04-23 19:56:59
Autor: Małgorzata Schmidt

Scenariusz powstał na potrzeby zorganizowania zajęć koleżeńskich w przedszkolu. Przeznaczony jest dla dzieci pięcioletnich. Celem głównym zajęć było rozwijanie inteligencji muzycznej dzieci poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wykorzystaniu zabaw muzyczno-ruchowych aktywizujących obie półkule mózgowe.

 

Scenariusz zajęcia z wychowania muzycznego

Grupa wiekowa: 5-LATKI

Temat zajęcia: „Zimowa podróż z muzyką”

Cel ogólny zajęcia:

 • Rozwijanie inteligencji muzycznej poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wykorzystywaniu zabaw muzyczno-ruchowych aktywizujących obie półkule mózgowe.                                             

Cele szczegółowe:                                                                                  

Dziecko:

 • poprzez muzykę wyraża siebie relaksując się i wyzwalając pozytywne emocje,
 • czerpie radość z uczestnictwa w zbiorowych zabawach muzyczno-ruchowych,
 • relaksuje się przy muzyce wykonując ćwiczenia oddechowe mające na celu wydłużenie fazy wdechu i wydechu,
 • potrafi zaprezentować własne umiejętności muzyczne
 • jest kreatywne – potrafi ruchem zinterpretować melodię
 • potrafi odpowiednio zachować się w czasie słuchania muzyki poważnej
 • twórczo obcuje z muzyką wyrażając ja za pomocą ruchu, tańca, śpiewu, pantomimy przy akompaniamencie instrumentu perkusyjnego,
 • nabywa i utrwala poczucie własnej wartości i pewności siebie,
 • aktywizuje obie półkule mózgowe podczas zabaw muzyczno-ruchowych, rozwijając tym samym zdolności motoryczne, słuchowe i werbalne,
 • wykonuje czynności zgodnie z prośbą nauczyciela (np. ruchy naprzemienne do treści piosenki)

Metody:

 • Czynne: Metoda Pedagogiki Zabawy, Metoda Jacobsona, Metoda Carla Orffa,           Metoda Denisona, Metoda A.M. Kniesów
 • Słowne: rozmowy, objaśnienia
 • Percepcyjne: obserwacji i pokazu, uprzystępniania sztuki

Forma:

 • zajęcie z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:

 1. odtwarzacz CD
 2. podkłady instrumentalne do zabaw muzyczno- ruchowych, piosenki „Pada śnieżek”, utworu Vivaldiego Cztery pory roku – Zima,
 3. chusteczki szyfonowe
 4. folia spożywcza pocięta na spore kwadraty
 5. instrumenty muzyczne: tamburyno, janczary
 6. dwa szablony bałwanków; uśmiechniętego i smutnego, elementy do uzupełniania postaci bałwanków( miotła, garnek, guziczki)
 7. dwa spore pojemniki,

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

 

Etapy zajęcia

 

Przebieg zajęcia

 

Umiejętności kluczowe

 

Uwagi

I. Zaangażowanie

/stwarzanie sytuacji problemowej/

 1. Zabawa muzyczno-ruchowa na powitanie:

„Podaj proszę swoje dłonie”

 

 

 

2. Zabawa ruchowa przy muzyce Vivaldiego „ Cztery pory roku- Zima”

„Śnieżynka na wietrze”

 


3. Zabawa słowna pt. „Gdy pada śnieg…”-kończenie zdania; „Gdy pada śnieg lubię…”-kończenie zdania

 

 

 

 Dzieci ilustrują piosenkę ruchem, przedstawiają się na forum grupy podając swoje imię, integrują się z grupą, zgodnie funkcjonują w zabawie.

 

Dzieci improwizują muzykę za pomocą ruchu, gestu, tańca z wykorzystaniem chusteczek woalowych, są kreatywne, twórcze.

 

Dzieci wyraźnie wypowiadają się, wzbogacają słownictwo czynne, wypowiadają się pełnymi zdaniami, uważnie słuchają wypowiedzi innych dzieci.

 

 

 Załącznik nr 1

-tekst do zabawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      II. Badanie

/otrzymywanie zadań, zapoznawanie się z nimi/

4. Wysłuchanie piosenki           pt.” Pada śnieżek” z improwizacją ruchową śpiewanej przez nauczyciela


5. Rozmowa na temat treści piosenki pt. „Pada śnieżek”

 

 

 


6.Zabawa pt. „Spacer zimowy” do poznanej piosenki pt. „ Pada śnieżek”

 

 

 

 

 

 

 

7.Ćwiczenia oddechowe pt. „Leciutki śniegowy puch”

Dmuchanie w pozycji leżącej foliowych kul utworzonych przez dzieci z kawałków folii...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !