Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan zajęć zintegrowanych z zakresu edukacji językowo-literackiej w klasie II

Data dodania: 2017-03-22 12:59:31
Autor: Lidia Grobelna

Doskonalenie umiejętności pisania i czytania – wprowadzenie pojęcia «przymiotnik» w powiązaniu z tematem «Ubieramy choinkę».

Plan zajęć zintegrowanych z zakresu edukacji językowo-literackiej w klasie II

Prowadzący: Lidia Grobelna 

Klasa: II 

Data: 14.12.2014 r.

Hasło programowe:

Zapis w dzienniku: Doskonalenie umiejętności pisania i czytania – wprowadzenie pojęcia „przymiotnik”  w powiązaniu z tematem „Ubieramy choinkę”. Przypomnienie wiadomości na temat rzeczownika. Poznanie wiersza M. Buczkówny „Choinka”. Rozmowa na temat czynności towarzyszących świętom. Mnożenie w zakresie 30.

Temat dnia: Ubieramy choinkę.

Cele ogólne:

- wprowadzenie pojęcia „przymiotnika” jako nowej części mowy,

- przypomnienie zwyczaju Bożego Narodzenia jakim jest ubieranie choinki.

Cele szczegółowe:

Edukacja polonistyczna:

Cele poznawcze:

  1. Nowe pojęcia i wiadomości

Uczeń poznaje:

C1 – pojęcie „przymiotnik”,

C2 – związek przymiotnika z rzeczownikiem,

C3 – na jakie pytanie odpowiada przymiotnik (jaka? jaki? jakie?),

C4 – treść wiersza M. Buczkówny pt: „Choinka”.

  1. Utrwalone pojęcia i wiadomości

Uczeń utrwala:

C5 – pojęcie „rzeczownika”,

C6 – pojęcia: litera, głoska, sylaba,wyraz, zdanie.

Cele instrumentalne:

  1. Nowe umiejętności:

Uczeń:

C7 – potrafi rozpoznać w tekście przymiotnik jako wyraz określający rzeczownik,

C8–potrafi utworzyć przymiotnik od rzeczownika,

C9 – umie używać przymiotników w odpowiedniej formie,

  1. Utrwalone umiejętności:

Uczeń doskonali:

C10–umiejętność rozpoznawania w tekście rzeczownika,

C11 -  formułowanie wypowiedzi kilkuzdaniowych,

C12 - pisownię stosując zasady poprawności językowej,

C13 – czytanie ze zrozumieniem,

C14 – mnożenie w zakresie 30.

Cele wychowawcze:

  1. Nowe postawy:

Uczeń nabywa:

C15 – umiejętność pracy w parach.

Środki dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt cd, płyta cd z muzyką do zabawy ruchowej, tekst wiersza „ Choinka” (25 sztuk), kartki z napisami: „choinka”, „bombka”, „śnieg”, „łańcuch”, „prezenty” (po 25 sztuk),  zagadka tekstowa (25 sztuk), sztuczna choinka z dekoracjami,rozsypanki wyrazowe (25 sztuk), karty pracy z szablonem choinki (25 sztuk)

Literatura metodyczna:

Z. Klemensiewicz, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, PWN , Warszawa 1986.

B. Sawa, Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1997.          

B. Zakrzewska, Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, WSiP, Warszawa 1996.

H. Baczyńska, Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1981.

Formy pracy

Metody

Wyszczególnienie treści nauczania i sekwencji działaniowych. Projektowanie polecenia i pytania nauczyciela.

Cele

Uwagi

 

 

Zbiorowa

Pogadanka

 

Kontakt
z dziełem sztuki

Pogadanka

heurystyczna

 

Dialog

 

Grupowa

Ćwiczenia praktyczne

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorowa

Indywidualna

Dialog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualna

Ćwiczenia praktyczne

 

 

 

Indywidualna

Ćwiczenia

praktyczne

 

 

 

Zbiorowa

 

Zabawa ruchowa

 

 Indywidualna

Ćwiczenia

praktyczne

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !