Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Las jesienią

Data dodania: 2016-10-08 23:40:36

Konspekt zajęć zintegrowanych o tematyce jesiennej — zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, warstwy lasu, rodzaje drzew.

Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej

 

 

Temat: Las jesienią

 

Autorka: Monika Grunwald

 

Cele dydaktyczne:

-          rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych,

-          zapoznanie z budową drzewa,

-          zapoznanie z warstwową budową lasu,

-          wdrażanie do poprawnego stosowania określeń : wysokie – niskie, wyższe – niższe,

-          liczenie w zakresie 6,

-          wykonanie drzewa ze zgromadzonego materiału.

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

-          umie wskazać drzewo liściaste i iglaste i cechy je różnicujące,

-          zna drzewa liściaste i iglaste naszych lasów,

-          zna budowę drzewa (korzeń, pień, konary, gałęzie, liście tworzące koronę),

-          zna 4 podstawowe warstwy, z których zbudowany jest las (ściółka, runo, podszyt, warstwa wysoka – drzewa) i niektóre rośliny, które w nich rosną (np. grzyby, maliny),

-          zna określenia: las liściasty, iglasty i mieszany,

-          zna zmiany zachodzące w lesie jesienią,

-          umie wymienić zwierzęta mieszkające w lesie,

-          poprawnie stosuje określenia: wysokie – niskie, wyższe – niższe,

-          poprawnie przelicza w zakresie 6,

-          poprawnie rozwiązuje zagadki tekstowe,

-          uważnie słucha czytanego tekstu,

-          poprawnie wypowiada się na zadany temat,

-          chętnie i starannie wykonuje pracę plastyczną.

 

Środki dydaktyczne:

-          ilustracje drzew, lasu, zagadki tekstowe, książka pt. „Odkrywam drzewo” J. Jackowicza, wiersz pt. „Leśna szkółka” H. Szayerowej, karta pracy, szyszki, liście, żołędzie, orzechy, gałęzie drzew, materiały do wykonania drzewa.

 

Formy działalności:

-          oglądowa, słowna, działalności plastycznej.

 

Formy pracy:

-          grupowa, indywidualna.

 

Miejsce zajęć:

-          sala szkolna.

 

 

Przebieg zajęć:

 

  1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Wiersz Haliny Szayerowej pt. „Leśna szkółka”.

-          O czym był ten wiersz?

-          Co rośnie w lesie?

-          Jakie zwierzęta żyją w lesie?

 

  1. Przedstawienie budowy drzewa w oparciu o ilustrację drzewa z książki „Poznaję drzewo”. Wyróżnienie:

-          korzenia, pnia pokrytego korą, konarów, gałęzi i liści tworzących koronę, owoców: szyszek, żołędzi;

-          zwrócenie uwagi na dużą różnorodność liści i kory drzew.

 

  1. Przedstawienie drzew liściastych i iglastych i podstawowych różnic między nimi (ilustracja).

-          drzewa liściaste mają liście, które wiosną i latem są zielone, a jesienią zmieniają swoje kolory na pomarańczowy, brązowy, żółty i czerwony i opadają na zimę, gdyż nie są odporne na mróz;

-          drzewa iglaste mają liście w postaci igieł. Igły są przez cały rok zielone i nie opadają na zimę, gdyż wytrzymują nawet bardzo duże mrozy;

 

Przedstawienie ilustracji z drzewami liściastymi (dąb, buk, brzoza) i iglastymi (świerk, sosna, modrzew, jodła),...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !