Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data dodania: 2016-05-31 21:28:21

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Świetlica

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

ZADANIA

 

 

FORMA REALIZACJI

 

DOWODY REALIZACJI

 

TERMIN

 

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1). 

 

 

 

 

Poznanie procedury awansu zawodowego.

 • Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Znajomość przepisów prawa oświatowego.

 

Prawidłowo napisany wniosek     o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.

 

 

 

IX.2011r. 

 

Aktywne uczestnictwo w pracach związanych  z usprawnianiem pracy szkoły.

 

 

 

 

 

Udział w badaniu jakości pracy szkoły

 

 

 • Udział w aktualizowaniu dokumentów- Statut Szkoły, roczny plan pracy szkoły, program profilaktyczny
 • Opracowywanie planów pracy.
 • Praca w zespole wychowawczym.
 • Praca w zespole ewaluacyjnym

Posiadanie bieżących wiadomości.
Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.

 

Plany pracy.

 

 

Dokumentacja szkoły

 

 

 

Dokumentacja szkoły

 

 

 

 

Cały okres stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu.

 

 

 

 

Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału     w wewnątrzszkolny i zewnętrznym doskonaleniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzanie konkursów świetlicowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca z uczniem słabym i zdolnym

 • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
 • Udział w radach szkoleniowych.
 • Udział w warsztatach metodycznych.
 • Gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych           do prowadzenia zajęć.
 • Opracowywanie kart pracy.
 • Opieka nad salą świetlicy.
 • Wymiana doświadczeń                         z koleżankami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
 • Przeprowadzenie konkursów plastyczno- technicznych                                    o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.

 

 

 

 

 

 • Podejmowanie działań                      na rzecz uczniów słabych                    i zdolnych.
 • Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych.

 

Zaświadczenia, świadectwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty pracy, .

 

Dekoracje sali.

 

Notatki.

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia, wystawa prac, gazetka świetlicowa.

 

 

 

 

 

 

 

       Notatki z obserwacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu. 

 

 

Współpraca z rodzicami.

 • Angażowanie  rodziców                      w organizowaniu imprez                     i uroczystości klasowych.
 • Udział  w spotkaniach                         i indywidualne konsultacje                dla rodziców (porady, wskazówki).

 

 

Scenariusze spotkań, zdjęcia.


 

Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

Cały okres stażu.

 

 

Promocja szkoły w środowisku.

 • Organizowanie konkursów szkolnych.
 • Udział w konkursach międzyszkolnych.
 • Przygotowanie uczniów

 i udział w konkursach.

 • Organizowanie uroczystości                  i imprez świetlicowych                       i szkolnych.

 

 

 

 

 

Scenariusze, zdjęcia, regulaminy  i wyniki konkursów, podziękowania,

 zdjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu. 

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

 

 

 

Organizacja warsztatu pracy  przy użyciu technik komputerowych.

 

 • Prowadzenie zajęć                         z wykorzystaniem komputera i Internetu  oraz korzystanie                     z programów.
 • Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych                         do pracy w szkole: zadań  konkursowych, dyplomy, zaproszenia, rebusy, łamigłówki, scenariuszy własnych zajęć, imprez; przygotowywanie ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !