Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekt lekcji — Tworzenie dokumentu z obiektami graficznymi

Data dodania: 2013-05-31 12:50:48
Autor: Joanna Wonitowa

Konspekt lekcji z edytora tekstu Word na temat: Tworzenie dokumentu z obiektami graficznymi. Dołączona karta pracy do lekcji.

TEMAT: Tworzenie dokumentu z obiektami graficznymi.

CELE :

  1. Ogólne:

-         tworzenie inicjału;

-         obejmowanie tekstu ramkami;

-         wstawianie pól tekstowych i autokształtów;

-         wstawianie tekstów w grafice WordArt;

-         projektowanie dokumentów zawierających grafikę;

-         dostosowanie dokumentu do przekazywanych treści.

  1. Szczegółowe:

a)      wiadomości

Po zakończeniu zajęć uczeń:

-         wyjaśnia sposób wstawiania grafiki do tekstu;

-         wskazuje i omawia opcje ustawień grafiki w programie Word;

-         wyjaśnia różnice pomiędzy tekstem objętym ramką, a polem tekstowym.

b)   umiejętności

Po zakończeniu zajęć uczeń:

-         wstawia rysunki;

-         tworzy inicjały;

-         wstawia pola tekstowe i autokształty;

-         wstawia tekst w grafice WordArt;

-         wykorzystuje paski narzędzi do wstawiania określonych elementów

-         projektuje ozdobny druk;

-         dostosowuje dokument do przekazywanych treści.

 

METODY: praca z kartą pracy, instrukcje nauczyciela, dyskusja

FORMY: zajęcia lekcyjne

CZAS: 2x45’

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: komputer, edytor tekstów Word, karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

Części lekcji

ogniwa

Czynności uczniów

Czynności nauczyciela

Uwagi metodyczne

Docelowe

Zadania

Wstępna

Poznanie tematu zajęć.

Słucha wypowiedzi nauczyciela, ewentualnie zapisuje temat lekcji w zeszycie.

Sprawdza obecność

Podaje temat zajęć i zapisuje go na tablicy: Tworzenie dokumentu z obiektami graficznymi.

Uczniowie nie mają obowiązku prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

Zapoznanie się z celami ogólnymi zajęć.

Słucha...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !