Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego: Nauczyciel mianowany odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2013-05-30 22:04:35

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela historii odbywającego staż na nauczyciela dyplomowanego w gimnazjum.

Ewa Granosik

 

  PLAN  ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

 

 

Ewa Granosik

Nauczyciel mianowany odbywający staż na  stopień nauczyciela  dyplomowanego

w Miejskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Aleksandrowie Łódzkim

 

 

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010

 

 

8 ust.2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

 

 

Lp.

Zadanie

Sposoby realizacji

Oczekiwane efekty

Termin realizacji

Wybrana  dokumentacja

1.

Rozwijanie zainteresowań historycznych u uczniów uzdolnionych

 • prowadzenie zajęć koła historycznego
 • poszerzenie wiedzy uczniów
 • pokierowanie rozwojem uczniów uzdolnionych
 • przygotowanie uczniów

do konkursów szkolnych

 i pozaszkolnych

 • reprezentowanie szkoły

     w konkursach wojewódzkich

 • zdobycie doświadczenia

     w pracy z uczniem zdolnym

cały okres stażu

zaświadczenia Wojewódzkich Komisji Konkursowych

2.

Wspieranie uczniów mających trudności edukacyjne

 • prowadzenie zajęć wyrównawczych
 • zorganizowanie zajęć uczniowskiej pomocy w nauce
 • zniwelowanie zaległości uczniów słabych
 • zmotywowanie uczniów

do pracy

 • podniesienie poziomu wiedzy historycznej
 • zdobycie doświadczenia

w pracy z uczniem słabym

 • umacnianie więzi pomiędzy uczniami, kształtowanie postawy odpowiedzialności

 

cały okres stażu

 

 

3.

Stosowanie różnorodnych metod nauczania

organizowanie wycieczek edukacyjnych

 • rozwinięcie zainteresowań uczniów
 • wsparcie edukacji historycznej uczniów poprzez działanie
 • udoskonalenie umiejętności pracy metodą projektu

dwa razy w roku

 

4.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

 • udział

w szkoleniach

i kursach dotyczących:

 1. zachowań agresywnych
 2. doskonalenia umiejętności wychowawczych
 3. patologii społecznych
 • większa skuteczność działań wychowawczych
 • umiejętność dostosowania odpowiednich metod pracy

 do zaistniałego problemu

w zależności

od oferty WODN

zaświadczenia

5.

Koordynowanie

prac związanych

 z  przeprowadzaniem próbnych egzaminów gimnazjalnych

 • wybór i ocena testu
 • praca związana

z dostosowaniem testów

 dla uczniów

z dysfunkcjami

 • podział pracy
 • wpisywanie wyników testów do programu analitycznego
 • analiza wyników
 • prezentacja wyników testów

 ( zagadnienia

 z historii )

uwzględnianie wyników testów

w planowaniu pracy

 • ocena przez uczniów swoich mocnych i słabych stron
 • dokonanie pomiaru skuteczności działań edukacyjnych
 • poprawne konstruowanie testów
 • ocena skuteczności własnych działań edukacyjnych

planowanie zajęć lekcyjnych

           w poszczególnych klasach

           z uwzględnieniem wniosków

cały okres stażu

 

 

 

 

 

& 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

 

Lp.

Zadanie

Sposoby realizacji

Oczekiwane efekty

Termin realizacji

Wybrana  dokumentacja

1.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania techniki informatycznej

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !