Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2013-05-23 11:32:32

Przedstawiam plan rozwoju nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Powodem umieszczenia tego planu był fakt, ze pisząć swój własny plan korzystałem z prac innych nauczyciel, które bardzo mi pomogły, dlatego teraz chciałbym się zrewanżować. Mam nadzieje, że komuś się to przyda.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

1.       Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

2.       Miejsce pracy i odbywania stażu:

3.       Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki

4.       Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy

5.       Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.

6.       Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

 

               I.      Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania

Termin realizacji

1.

Poznawanie procedury awansu zawodowego

 

 

 

 

 

§          udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego nauczycieli

§          samodzielne pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego

 

§          prawidłowo sformułowany wniosek i opracowany plan rozwoju

§          prawidłowy przebieg stażu

§          wniosek o rozpoczęcie stażu

§           plan rozwoju zawodowego

§          sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§          rok szkolny 2010/2011

§          cały okres stażu

2.

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

§          studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny matematyki, psychologii, pedagogiki

§          wzbogacanie warsztatu pracy

§          notatki

§          cały okres stażu

3.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy, poszerzanie wiedzy i umiejętności.

§         aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach i szkoleniach), adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

§      ewaluacja warsztatu i metod pracy

§    podnoszenie poziomu jakości pracy

§          zaświadczenia potwierdzające udział

§          cały okres stażu

 

4.

Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły

§          udział w ewaluacji i aktualizacji dokumentacji szkolnej

§          analiza wyników, przygotowanie i przeprowadzanie sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych w szkole z matematyki

§          podnoszenie jakości pracy szkoły

§          protokół Rad Pedagogicznych

§          dokumentacja zespołu przedmiotowego

§          na bieżąco

5.

Organizowanie społecznie zajęć fakultatywnych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego

§          prowadzenie konsultacji przedmaturalnych z uwzględnieniem poziomu intelektualnego uczniów

§          pozytywne zdanie egzaminu dojrzałości

§          dziennik zajęć

 

§          cały okres stażu

6.

Organizowanie społecznie zajęć poszerzających i utrwalających zdobytą wiedzę

§          spotkania z uczniami uzdolnionymi matematycznie, rozwiązywanie zadań, testów

§          zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwią uzyskanie oceny celującej

§          zdobycie wysokich lokat w konkursach

§          zaświadczenie

§          dziennik zajęć

§          cały okres stażu

7.

Praca z uczniem słabym

§          praca indywidualna z uczniami słabszymi, mającymi problemy z opanowaniem materiału

§          zadawanie i sprawdzanie dodatkowych zadań

§          pozytywne wyniki nauczania

§          zaświadczenie

§          cały okres stażu

8.

Wykonanie pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki

§          wykonanie plansz matematycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej i wyeksponowanie ich w sali lekcyjnej

§          wykonanie gazetek przedmiotowych

§          przygotowanie zestawów zadań do matury próbnej

§          wzbogacenie warsztatu pracy i uatrakcyjnienie zajęć

 

 

 

 

§          wykonane pomoce,

§           cały okres stażu

9.

Współpraca z doradcą metodycznym

§          udział w szkoleniach organizowanych przez doradców metodycznych

§          wzbogacenie warsztatu pracy i uatrakcyjnienie zajęć

§          zaświadczenie

§          cały okres stażu

              II.      Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

L.p

Zadania

Formy realizacji

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania

Termin realizacji

1.

Wykorzystanie umiejętności stosowania TI w pracy nauczyciela

§          zapoznanie rodziców i uczniów z procedurami egzaminu dojrzałości w formie prezentacji multimedialnej

§          wykorzystywanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania ważnych informacji w zakresie wspierania uczniów

§          przygotowanie materiałów do opublikowania na stronach internetowych

§          korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych

§          korzystanie z encyklopedii multimedialnych

§          przygotowanie własnych materiałów do zajęć z wykorzystaniem komputera

§          ewaluacja warsztatu pracy i podwyższenie jej jakości

 

§          wydruki komputerowe

 

§          cały okres stażu

2.

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !