Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Opis i analiza przypadku wychowawczego i edukacyjnego w bibliotece szkolnej — Wpływ organizowania konkursów bibliotecznych na czytelnictwo w szkole podstawowej.

Data dodania: 2013-05-21 10:17:08

Praca powstała na potrzeby mojego awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz by wzbogacić mój warsztat pracy. Pragnęłabym ją opublikować w celu podzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.

 

 

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU WYCHOWAWCZEGO

I EDUKACYJNEGO W BIBLIOTECE SZKOLNEJ –

WPŁYW ORGANIZOWANIA KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH NA CZYTELNICTWO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

W książkach jest coś szczególnego. Książki przenikają nas do głębi(...) A żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej.

(Francesco Petrarka)

 

 1. Identyfikacja problemu.

W Polsce spada czytelnictwo. Na zjawisko to zwróciłam uwagę z racji wykonywania mojej pracy. Wiem, że większość uczniów nie lubi czytać, zwłaszcza lektur, w związku z tym, za cel postawiłam sobie zmianę tego zjawiska. Chciałam spróbować tego poprzez organizację konkursów czytelniczych dla uczniów naszej szkoły. Jak się okazało, działalność ta wpłynęła na czytelnictwo.


 

 1. Geneza i dynamika zjawiska.

Kilkanaście lat temu, gdy zaczynałam pracę w mojej szkole jako nauczyciel bibliotekarz, czytelnictwo utrzymywało się na dobrym, stałym poziomie. Jednak w trakcie porównywania statystyk wypożyczeń za kolejne okresy, zauważyłam, że zaczęło stopniowo spadać. Zastanawiałam się, jaki może być powód spadku czytelnictwa. Wraz z polonistami i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej wielokrotnie poruszałam ten problem. Doszliśmy do następujących wniosków:

- dzieci wolny czas wolą spędzać przed telewizorem, komputerem

- rodzice nie czytają, więc i dzieci nie czytają

- brakuje alternatywy dla uczniów, którzy po lekcjach nudzą się, czekając na odbiór rodzica na świetlicy szkolnej

- należy wyjść w stronę młodego czytelnika i zaproponować mu spędzenie wolnego czasu w sposób twórczy

 

 1. Znaczenie problemu.

Odkąd istnieje literatura dla dzieci, towarzyszy jej wiara, że książka ma głęboki wpływ na czytelnika. Książka ma moc wpływania na wolę i uczucia człowieka, budzenia i krystalizowania zainteresowań, kształtowania jego postawy życiowej, ideałów, aspiracji, wpływa na postępowanie. Dzieci, które przejawiają niechęć do kontaktu z literaturą, mają problem z opanowaniem materiału.


 

 1. Prognoza.

Negatywna:

brak inicjatywy ze strony bibliotekarza powoduje brak zainteresowania uczniów życiem szkoły i biblioteki

- dziecko nie rozwija swojej wyobraźni, zainteresowań

- czytelnictwo w dalszym ciągu spada

- bibliotekę odwiedza coraz mniej osób

 

Pozytywna:

- uczniowie są mobilizowani do aktywności

- poprzez różne techniki pracy rozwija się twórczo

- spędza czas w sposób mądry

- dzięki obecności w bibliotece miejsce to tętni życiem

- jeden uczeń zachęca drugiego do udziału w konkursach, tworzy się swoista pozytywna rywalizacja

- dzieci nie nudzą się w szkole i w domu

        - trwa współpraca bibliotekarza z wychowawcami i rodzicami

 

 1. Propozycje rozwiązania.

Cele, które postawiłam sobie to rozbudzenie w czytelnikach aktywności w życiu naszej szkoły i biblioteki oraz wzrost czytelnictwa, w formie:

 1.  
  1. opracowanie planu oddziaływań

  2. współpraca z uczniami

  3. rozplanowanie oddziaływań w czasie

  4. określenie metod i sposobu oddziaływań

Plan oddziaływań:

 1.  
  1. opracowanie konkursu wiedzy o twórczości Juliana Tuwima: „Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima”

  2. ogłoszenie konkursu (podanie terminu)

  3. opracowanie listy zgłoszonych do udziału w konkursie

  4. zapoznanie uczniów z literaturą, na podstawie której należy wykonać prace

  5. powołanie komisji konkursowej, współpraca z nauczycielami (gł. kontraktowymi i plastyczką)

  6. przygotowanie się uczniów do konkursu na podstawie wskazanej i udostępnionej przez organizatora literatury

  7. przeprowadzenie konkursu

  8. wyselekcjonowanie przez komisję laureatów na podstawie przyniesionych do biblioteki prac

ł. nagrody książkowe dla trzech najlepszych uczestników, dla wszystkich biorących udział w konkursie - dyplomy

 

  6. Wdrożenie oddziaływań.

Dzieci w każdym wieku lubią rywalizację. Każdy mój konkurs czytelniczy, gdy zostaje ogłoszony do publicznej wiadomości uczniom, nauczycielom i rodzicom sprawia, iż mają oni cel, by odwiedzić bibliotekę. Zachęciłam uczniów do udziału w organizowanych przeze mnie różnorakich konkursach. W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 były to: „Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki” oraz na „Ilustrację do ciekawej, ostatnio przeczytanej książki”. Systematycznie przez wszystkie lata mojej pracy również - „Konkurs na wzorowego czytelnika”.

W związku z tym, iż rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012r. został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima, w b.r. Szkolnym zorganizowałam konkurs zatytułowany „Bohater wierszy Juliana Tuwima”.

Uczniowie pod moim okiem mogli przygotować się do konkursu. Samo wykonanie prac miało miejsce najczęściej w domach uczniów lub na świetlicy szkolnej. Wszystkie zadania założone do realizacji w planie oddziaływań zostały wykonane.

Pozycje autorstwa Juliana Tuwima przechodziły z rąk do rąk.

 

  7. Efekty...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !